Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 1: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun rijke verleden

430
De Koepoort rond 1870. Op marktdagen was het hier een drukte van belang. Door deze stadspoort werden vanuit West-Friesland vee, zuivel en groente aangevoerd. Toen Hoorn zich meer en meer op het land ging richten, moesten de toegangswegen worden verbreed. De Koepoort werd daarom in 1871 afgebroken (AWG).