Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 1: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun rijke verleden

Het koor van de Noorderkerk in 1875, tijdens een armendienst. Al in de 15de eeuw werden de armen in deze kerk bedeeld uit het fonds van het rijke echtpaar Truydeman (WFM).

De Brede Raad

Na de aanval van de Geuzen op Den Briel openden verscheidene Hollandse en Zeeuwse steden hun poorten voor de opstandelingen en erkenden de prins van Oranje als stadhouder. Op 1 april 1572 werd Den Briel ingenomen en op 15 juni van dat jaar sloot ook Hoorn zich aan bij de opstand.
In mei hadden de burgemeesters nog geprobeerd Spaansgezind krijgsvolk in de stad te halen. Maar dat stuitte op verzet van de burgerij die er geen genoegen meer mee nam dat ze geen enkele invloed had op het stadsbestuur. De burgers werden daarin gesteund door de ambachtsgilden en de schutterij. Onder die gezamenlijke druk gingen de stadsbestuurders overstag. Er werd een Brede Raad gevormd, met vertegenwoordigers van de gilden en de schutterij, die in meerderheid voor de prins van Oranje was.

In 1405 werd de eerste steen gelegd voor de Grote Kerk, die een houten kerkje moest vervangen. Door onhandigheid van een loodgieter brandde de kerk op 3 augustus 1838 totaal af. De maker van deze tekening, P. Jolly, was daarvan getuige. Ook de volgende kerk brandde af, nu door blikseminslag. De huidige Grote Kerk is dus al de vierde op deze plaats (WFM).

De Brede Raad was nog maar nauwelijks geïnstalleerd, toen de prinsgezinde schutters van Enkhuizen, dat al eerder de zijde van de opstand had gekozen, probeerden de stad binnen te komen. Zij vonden echter de poorten gesloten. Na een langdurige discussie in de Brede Raad en het stadsbestuur werd besloten de troepen van de prins binnen te laten. De schutters die de stadspoorten bewaakten, hadden de uitslag van het overleg op het raadhuis niet afgewacht en op eigen initiatief de poorten al geopend.

Een wierookvaatje in de vorm van een scheepje, gemaakt door een Hoornse zilversmid in 1657 (WFM).

Van de vier burgemeesters vluchtten er twee hals over kop naar Amsterdam. De andere twee, Jan Binneblijf en Jan Berkhout, waren al op de dijk, maar lieten zich overhalen aan te blijven tot een nieuw stadsbestuur was gekozen. De prinsgezinden lieten er geen gras over groeien.

430
De St.‑Cyriacus aan het Achterom in 1903. Na de Hervorming moesten de Hoornse katholieken in schuilkerken bijeenkomen, zoals de Drie Tulpen in deze straat. Hun officiële, nieuwe kerk kwam gereed in 1882 (AWG).