Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 1: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun rijke verleden

Paardenslager C. Zwaan voor zijn winkel aan het Kleine Noord. Tot in onze eeuw hadden slagers de gewoonte om met de door hen gekochte beesten door de buurt te gaan en de klanten te laten zien dat zij prima kwaliteit hadden ingekocht (Coll. W.F.H. Robat).

De Vaderlandsche Maatschappij ondernam daarom zulke uiteenlopende activiteiten als de walvisvangst, de handel in hout en hennep en de fabricage van geschilderd behang.

Een ongehoorde zaak

Op 7 september 1787 was het Hoornse raadhuis het toneel van opmerkelijke gebeurtenissen. Buiten stond een vrijkorps van gewapende burgers opgesteld, terwijl binnen een bijzonder rumoerige vergadering werd gehouden. Tijdens deze vergadering dwong een college van zogenaamde burgergeconstitueerden de vroedschap zijn Oranjegezinde leden te vervangen door patriotten. Dat was een ongehoorde zaak, want de burgergeconstitueerden waren rechtstreeks door de burgerij aangewezen, terwijl de leden van de vroedschap gewend waren hun opvolging onderling te regelen.

Visboer Jaap Velt bij zijn handkar. De visserij vormde tot 1932 een belangrijke bron van inkomsten in Hoorn. Zo'n 30 schepen zorgden dat er aan de afslag dagelijks allerlei vis te koop was (Coll. W.F.H. Robat).

Dit voorval stond natuurlijk niet op zichzelf. Al geruime tijd broeide het overal in de Republiek. De patriotten, aanhangers van moderne ideeën over een democratisch bestuur, stonden tegenover de regenten die hun macht met niemand wensten te delen. Onder de patriotten waren ook veel welgestelde burgers die politiek onmondig waren doordat ze niet het juiste geloof beleden en daarom waren uitgesloten van alle overheidsfuncties.

Melkhandelaar J. Bartels, die zijn winkel had in de Pakhuissteeg (Coll. W.F.H. Robat).

Onder invloed van de economische malaise en de oorlog met Engeland, die het land handenvol geld kostte, werden de tegenstellingen steeds groter. Het draaide uit op een kleine burgeroorlog. In maart van dat jaar gingen patriotten en prinsgezinden elkaar in Hoorn te lijf, waarbij zelfs enkele doden vielen. In september kwamen de patriotten aan de macht.

430
Tijdens de grote veemarkten in het voor- en najaar stond het vee ook op het Kleine Noord, het Grote Noord, de Rode Steen en het Breed. De foto geeft een beeld van de drukte tijdens de veemarkt op het Kleine Noord in het begin van deze eeuw (AWG).