Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 1: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun rijke verleden

430
De Gelderse steeg. In 1518 slaagden Gelderse troepen erin Hoorn vanuit zee binnen te dringen. Volgens de overlevering ontleent de steeg haar naam aan deze gebeurtenis
(Coll. W.F.H. Robat).