Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 1: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun rijke verleden

430
Een romantische visie op de Oosterpoort en omgeving die C. Springer in 1873 schilderde (Kunsthandel Gebr. Douwes, Amsterdam).