Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 2: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun zieken en armen

430
Het Diaconiehuis aan het Achterom rond 1910. Hier zetelde het bestuur van de Nederlands Hervormde armenzorg (Coll. W.F.H. Robat).