Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 2: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun zieken en armen

430
In de gevel van deze huisjes van het Vrouwenhofje aan het Munnikenveld, hier op een foto van rond 1907, is een houten plank ingemetseld, met een afbeelding van Judith en Holofernes. Deze moedige en kuise Bijbelse weduwe moest de vrouwen als voorbeeld dienen (AWG).