Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 3: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun reislust

Grandioos vuurwerk

Op 19 mei 1884 werd de spoorlijn Zaandam-Hoorn officieel in gebruik genomen. Op die dag reed de stoomlocomotief ‘Orion’ voor het eerst met een salonrijtuig vol hoogwaardigheidsbekleders over het traject. 's Avonds werd in het stadhuis van Hoorn een feestmaal aangericht voor de hoge gasten. Drie dagen lang vierde de stad feest. Op 20 mei was er een nationale gymnastiekuitvoering en de volgende dag werd op de Gedempte Turfhaven een harddraverij gehouden. De feestelijkheden werden besloten met een grandioos vuurwerk bij de Karperkuil.
Een jaar later konden de treinen doorrijden naar Enkhuizen en in het daaropvolgende jaar werd ook de spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren in gebruik genomen.

550
Het passagiersvervoer over water naar Amsterdam werd rond de eeuwwisseling verzorgd door de twee stoomboten die hier liggen afgemeerd aan de Oude Doelenkade, de ‘Mr. W.K. Baron van Dedem’ en de ‘Vereeniging’. De Hoornse boot bleef ondanks de komst van de trein nog lang een begrip, zeker voor mensen die van de reis naar Amsterdam een dagje uit maakten. De boten werden ook verhuurd voor ‘charter’ vaarten, zoals een excursie naar de Zuiderzeewerken of het jaarlijkse uitje van de weeskinderen. Bij die gelegenheden waren ze met vlaggen en wimpels versierd (AWG).

In 1887 werd de lokaalspoorlijn Hoorn-Medemblik geopend. De dienst werd tot 1935 onderhouden door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, maar in dat jaar overgenomen door de Staat, omdat de exploitatie nauwelijks meer loonde. Met behulp van subsidies kon de lijn nog een jaar lang openblijven voor personenvervoer. De goederendienst is in 1972 door de NS gestaakt. Vier jaar eerder was de Tramweg Stichting begonnen met de exploitatie van de museumtramlijn Hoorn-Medemblik.

Een kop warme soep

In 1922 begon J.B. Post een autobusdienst Hoorn-Enkhuizen. Aanvankelijk reed er iedere twee uur een bus, maar al spoedig was dat ieder uur.

550
De haven, geschilderd door C.P. Visscher in 1892. De Hoornse haven is tegenwoordig vooral thuis- en aanloophaven voor het watertoerisme. Plezierjachten waren al in de 17de eeuw bekend, maar ze bleven zeldzame verschijningen in de haven. Eind vorige eeuw bestond de bedrijvigheid vooral uit vrachtvervoer en visserij (WFM).