Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 3: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun reislust

De nieuwe Westerpoort kort voor 1872. Nadat de middeleeuwse poort in het begin van de 19de eeuw was afgebroken, kwam op dezelfde plaats in 1807 een nieuw poortgebouw te staan. Kort daarop bracht koning Lodewijk Napoleon een bezoek aan de stad. Hij was vanuit Enkhuizen de stad door de Koepoort binnengekomen. Na de gebruikelijke ontvangst op het stadhuis verliet hij Hoorn door de Westerpoort, die naar aanleiding daarvan korte tijd ‘Koningspoort’ genoemd werd. De Westerpoort is in 1872 afgebroken (AWG).

550
De houten sculptuur die afkomstig was van de oude Westerpoort en een plaatsje kreeg in het nieuwe poortgebouw (WFM).

Lambert Melisz

Aan het eind van het Breed, bij de Westerdijk, stond eertijds de Westerpoort. De oude poort, die uit de middeleeuwen dateerde, is in het begin van de 19de eeuw afgebroken. In de poort bevond zich een houten sculptuur, waarop een jongen is afgebeeld, die een berrie voorttrekt, waarop een vrouw zit. Het tafereel heeft betrekking op de vlucht van enkele inwoners van Westzaan in 1574 voor de Spanjaarden. Volgens de overlevering is Lambert Melisz afgebeeld, die zijn moeder over de dichtbevroren sloten in veiligheid bracht. Zijn barre tocht eindigde voor de Westerpoort. Later onderzoek heeft aannemelijk gemaakt, dat niet Lambert Melisz, maar Heyndsrick Jacobsz Oetkens is afgebeeld, die niet zijn moeder, maar zijn grootmoeder uit de handen van de vijand wist te redden.

550
De Nieuwe Oosterpoort, eind vorige eeuw geschilderd door C.P. Visscher. De oude en vervallen stadspoorten, die aan de toegangswegen stonden, werden in de vorige eeuw door het gemeentebestuur afgeschreven. Ruime wegen en plantsoenen moesten de stad een fraaier aanzien geven en beter bereikbaar maken. De Nieuwe Oosterpoort is de enige stadspoort die is overgebleven (WFM).