Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 3: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun reislust

430
Fietsen op de Westerdijk rond 1910. Fietsen was in die tijd nog een sportief genoegen voor de betere stand (AWG).