Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 6: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun vertier

550
De feestelijk versierde Rode Steen op 30 mei 1893, toen het standbeeld van Jan Pietersz Coen werd onthuld. Met de veranderde kijk op de geschiedenis zijn ook de Coenvieringen veranderd. In 1987 geen kranslegging en vuurwerk meer, maar door Molukse jongeren uitgevoerde dansen. ’Het kan verkeren’, zei Joh. M. Ridderikhoff hierover. Deze rasorganisator schreef voor de Coenfeesten in 1937 het openluchtspel ’Onze grote zoon’, waar maar liefst 800 mensen aan meededen (WFM).