Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 6: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun vertier

Katknuppelen

Dat men in het verleden anders dacht over dierenbescherming dan nu, blijkt uit in onze ogen barbaarse spelletjes, zoals het in Hoorn en West-Friesland eertijds zo populaire katknuppelen. Op zomerse zondagen, bij kermissen of tijdens ijsfeesten werd aan een touw een tonnetje opgehangen met een levende kat erin. De deelnemers wierpen om beurten zo hard mogelijk met knuppels naar de ton. Als de ton werd geraakt, krijste de kat in paniek, tot grote vreugde van de omstanders. Wie tenslotte de ton in duigen gooide, won de hoofdprijs. Wie de in doodsangst weggevluchte kat wist te vangen voor een nieuwe ronde, kreeg eveneens een prijs. In de 19de eeuw werd het spel gespeeld met een knuppel of een bal in de ton.

In de huiselijke kring

Onze voorouders moesten hun vrije tijd zelf invullen. De rijken beschikten over boeken en prenten, zij bezochten muziek- en toneelavonden en hun kinderen beschikten over speelgoed. Boeren en burgers brachten hun schaarse vrije tijd door in de huiselijke kring of in de herberg. Tijdens de winter was men, vooral op het platteland, aangewezen op de naaste buren. De lange avonden werden doorgebracht met praten, spelletjes doen, het zingen van liedjes of het opgeven van raadseltjes. De mannen rookten een pijp, de vrouwen breiden of maakten fijne knipsels. De kinderen beschikten over zelfgemaakt speelgoed en riepen verder hun fantasie te hulp. Wanneer in het voorjaar de wegen weer begaanbaar waren, kon eens een wandeling of rijtoer worden gemaakt.

Aan het begin van onze eeuw werd op het Doelenplein van tijd tot tijd een ballonopstijging georganiseerd. De opwindende gebeurtenis rechts werd per pamflet aangekondigd als de ‘opstijging van den heer en mevrouw Wittenberg, uit Berlijn, Duitschlands meest bekende luchtreizigers, met een grooten goudgelen Luchtballon Mont-Blanc’ (AWG).

Tot in onze eeuw kortten de dames in de stad en op het land de avonden door bij elkaar op bezoek te gaan. Er werd gepraat, gezongen uit de liedboekjes die zo klein waren dat ze in de beugeltas pasten, en er werd geknipt. Menigeen was in staat ragfijne knipseltjes te vervaardigen: voorstellingen, spreuken of de in West-Friesland zo populaire ‘pottenbomen’. Het knippen is een oeroude kunst die al door de Perzen, de Turken en de Chinezen werd beoefend. Vanaf de zestiende eeuw werd het knippen in Europa populair als een vermaak voor de betere standen. In de achttiende eeuw werden vooral portretsilhouetten geknipt. De silhouetten herinneren aan de afbeeldingen op Griekse vazen en Romeinse cameeën. Het figuurknippen was inmiddels een ware volkskunst geworden.

550
Ter gelegenheid van de feestelijke opening van de spoorlijn Zaandam-Hoorn werd op 20 mei 1884 op de pas gedempte Turfhaven een harddraverij georganiseerd. Het evenement oogstte zoveel succes, dat het een vast onderdeel werd van het feestprogramma voor Koninginnedag (Coll. W.F.H. Robat).