Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 6: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun vertier

Nadat de namen Crescendo en Rozenknopje waren afgestemd, ging het koor van start onder de naam Sapho. Weldra gaf het mannenkoor ook publieke uitvoeringen. Al in 1852 ging het gezelschap per trekschuit naar een concours in Amsterdam. In 1861 ging een orkest deel uitmaken van het gezelschap. In 1877 werd de naam dan ook veranderd in: ‘Mannen Zang en Orkestvereniging Sappho’, nu met twee p's. In 1892 werden voor het eerst dames als lid toegelaten. Sindsdien was Sappho een gemengd koor, dat in 1931 het predikaat '‘Koninklijke’ ontving. Het koor verzorgde tal van uitvoeringen en nam deel aan vele concoursen. Nog altijd staat Sappho borg voor perfecte muzikale uitvoeringen.

Koninklijk bezoek was voor de bevolking aanleiding om massaal de vlag uit te steken. Op de foto de vlaggenzee op het Grote Noord tijdens het bezoek van prins Hendrik aan Hoorn in 1901 (Coll. W.F.H. Robat).

Plezier op straat

In het verleden speelde een groot deel van het dagelijkse leven zich af op straat. Het merendeel van de stedelingen woonde met grote gezinnen in kleine huizen, die bovendien vaak voor een deel als winkel of werkplaats in gebruik waren. Wanneer de kinderen niet in huis moesten helpen, werden ze naar buiten gejaagd. Ook volwassenen zochten graag wat afleiding op straat. Men wandelde graag en veel.

Van het hoge bezoek was meestal niet meer dan een glimp op te vangen en dat na uren wachten. De hoge gasten die hier per auto op de Rode Steen arriveren, zijn waarschijnlijk koningin Wilhelmina en prins Hendrik op 10 mei 1919, tijdens de J.P. Coenfeesten (AWG).

Bij slecht weer was de Grote Kerk een geliefd trefpunt voor wandelaars en spelende kinderen. Daar kon bovendien vaak van prachtig orgelspel worden genoten. Bij goed weer voerde de tocht langs winkels en scheepswerven, havens en singels. Zomerse dagen lokten stedelingen naar de rand van de stad voor een tocht langs de tuinen en de buitens van de rijken aan de Koepoortsweg en de Venenlaan. Bij de stadsvergroting van 1581 maakte het stadsbestuur de singel tussen de Oosterpoort en de Koepoort geschikt ‘tot een wandelinge voor de Burgers met Willigen beplant’, en in 1595 werden ‘de eerste Tuynen en Lusthoven buyten steed’ aangelegd.

550
De Kersenboomgaard in Wester-Blokker aan het begin van deze eeuw. Dit heerlijke oord was een geliefd doel van menige zondagse wandeling of ritje met de paardetram. In de kersentijd zat de veranda van de uitspanning vol families met voor zich een mandje kersen. De kleintjes konden hun hart ophalen in de grote speeltuin. Zakelijk ging het echter niet zo goed en toen de uitspanning in 1919 afbrandde, is ze niet weer opgebouwd (AWG).