Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 6: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun vertier

Het was haar opgevallen dat de Hoornse straatjeugd zich fanatiek wierp op een nieuwe sport: voetballen. Zij wendde zich tot de deftige cricketclub ‘HSV Sport’ met het verzoek een voetbalclub voor de Hoornse jeugd op poten te zetten. Na lang overleggen werd in 1898 de ‘HVV Volharding’ opgericht, de voetbalclub die later als ‘HVV Hollandia’ triomfen zou vieren.

De Hoornsche Bad- en Zweminrichting op het Visserseiland aan het begin van deze eeuw. Dit zwembad ging door voor een luxe bad, want het beschikte over een springplank en de mogelijkheid tot het nemen van stortbaden (een overmaatse gieter aan een paal, die men zelf moest volpompen). De gewone man zwom in die tijd bij het buitendijkse land aan het eind van het Breed, waar het Witte Badhuis stond (AWG).

De Hoornsche Revue

In de periode tussen beide wereldoorlogen en ver daarna kon in Hoorn en omgeving vrijwel geen toneel- of muziekvoorstelling plaatsvinden zonder dat Johan M. Ridderikhoff eraan te pas kwam. Wellicht de grootste faam verwierf hij met zijn revue's die jaarlijks van 1921 tot 1936 door het ‘Hoornsch Revue-Gezelschap’ werden uitgevoerd. ‘Helder op’ in 1936 was voorlopig de laatste revue. Crisis en oorlog maakten een eind aan de grootscheepse vertoningen.

Aan het einde van de vorige eeuw kwam het voetballen in de mode. In 1898 werd op initiatief van mevrouw Kee Groot, een club opgericht, HVV Volharding, later genoemd HVV Hollandia (AWG).

Nog eenmaal kwam het gezelschap op de planken met de bevrijdingsrevue ‘Het gaat goed’ in 1945. Het enthousiasme kende geen grenzen. Ridderikhoff organiseerde veel meer. In 1937 werd met maar liefst 800 medewerkers het stuk ‘Onze grote zoon’ op De Vale Hen opgevoerd, ter gelegenheid van de 300ste geboortedag van J.P. Coen.
Na de Tweede Wereldoorlog zette Ridderikhoff zich vooral in voor een nieuwe schouwburg. Op Oudejaarsavond 1962 werd een grote actie gestart. Mei 1963 was het benodigde geld bijeen. De oude schouwburg aan het Achterom werd gesloopt en op 18 november 1969 werd de nieuwe Schouwburg ‘Het Park’ geopend. Nog steeds brengt dit Hoornse theater een programma waaraan menige grotere stad niet kan tippen.

550
Grote triomfen vierde het Hoornsch Revue-Gezelschap tussen 1921 en 1936. Ieder jaar was de zaal uitverkocht. Op de foto zien we de slotscene van de revue ‘Je moet 'tsnappen’ uit 1924 (AWG).

© 1987 Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle
Druk: Waanders b.v., Zwolle