Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1996

juni

De openbare scholengemeenschap West-Friesland neemt afscheid van oud-rector Klaas Bant, die na een 34-jarig dienstverband aan de school vervroegd uittreedt. Het eerste team van 't Hoornsche Veerhuys verovert voor de tweede keer in de clubhistorie het landskampioenschap zaalvoetbal. Het wijkcentrum Grote Waal zal voor bijna 2,5 miljoen gulden worden gerenoveerd. Directeur R. Spruit ziet in de notitie ‘sombere wolken’ een financieel moeilijke situatie voor de toekomst van het Westfries Museum. Opgericht is de Stichting Behoud Karakter Hoornse Binnenstad (BKHB). Doelstelling is o.a. het handhaven van het ‘twee lagen en een kap-model’ in de bebouwing van de binnenstad. De voorjaarsnota van de Gemeente brengt het College van Burgemeester en Wethouders ertoe voorstellen te doen om nieuwe zaken aan te pakken. Onderzoek wijst uit dat de verkeersveiligheid rond de aansluitingen op de rijksweg A7 bij Hoorn kan worden verbeterd door de aanleg van rotondes. De Breiderstichting zal ook in Hoorn gebruikers in de gelegenheid stellen xtc-pillen en aanverwante middelen te testen. Omwonenden van het Jeudje reageren fel op de reacties van instanties op de bouwplannen voor een parkeergarage en 143 appartementen. Zij wijzen op het alternatief: het parkeerterrein achter het NS-station uitbreiden. Wethouder G. v.d. Meer reikt de ‘handleiding bij de milieuwoning’ uit aan een toekomstige bewoner van de Groene Steen in de Kersenboogerd. Vier bezitters van een auto dienen bij de Gemeente een schadeclaim in vanwege de (te) hoge verkeersdrempel in de kruising Breed/ Grote Noord. Door kritisch te zijn op het verbruik van papier is er in het Stadhuis in een jaar tijd een besparing bereikt van ruim 17,8% . Het Wereld Natuurfonds ontvangt een cheque van fl. 12.500. Na de sloop van de steigers aan Achter op 't Zand zullen uniforme nieuwe ligplaatsen worden aangelegd, die bij voorrang aan buurtbewoners zullen worden verhuurd . Vastgesteld is dat het parkeerterrein van de Watersportvereniging in het Julianapark meer ruimte in beslag neemt dan waarvoor vergunning is verleend. Onderzocht zal worden hoe dat verschil is ontstaan. Rijkswaterstaat velt een vernietigend oordeel over de proef met biologisch baggeren in de Hoornse vluchthaven. Het noodzakelijke baggerwerk dient nu op de traditionele (en veel kostbaardere) wijze uitgevoerd te worden . De lening van 1,4 mln gulden aan de Museumstoomtram zal worden verlengd tot 31 december van dit jaar. Het College van Hoorn kiest in meerderheid definitief voor huizenbouw in de Leekerlanden na 2005. Een ernstige fout van de sociale dienst van Hoorn zorgt voor een fikse financiële tegenvaller hij de gemeente. De gemeente gaat met de horeca onderzoek doen naar de effecten van een vrije sluitingstijd voor cafés. Aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld een steiger voor de chartervaart te bouwen langs de kademuur bij de Hoofdtoren. Hoorn zal, in samenwerking met Maatschappelijk Werk en de Gemeentelijke Kredietbank Alkmaar, een aantal proeven doen op bet gebied van schuldhulpbegeleiding. Het plan voor de vestiging van een discotheek aan de Holenweg krijgt geen steun van de Hoornse politiek. Met overgrote meerderheid stemt de Gemeenteraad in met het voorstel om op het terrein van het Witte Badhuis een nieuwe schouwburg te bouwen. Bij voorkeur dient daar een hotel hij gerealiseerd te worden. Hierover dient in november van dit jaar duidelijkheid te bestaan. Voor onderhoud aan de Provincialeweg (5,3 km op grondgebied van de gemeente) zal ruim 2,5 mln gulden worden uitgegeven. Onder voorwaarde van regelmatige informatie over de vorderingen gaat de gemeenteraad akkoord met plannen voor reorganisatie van de Dienst Sociale Zaken. De ondernemers aan de Roode Steen zullen in totaal fl 90.000 bijdragen aan het opknappen van het plein. De totale kosten worden geraamd op fl 895.000. Plannen voor renovatie van de Roode Steen ondervinden kritiek in de Gemeenteraadsvergadering. De uitvoering wordt opnieuw uitgesteld. De meerderheid van de Hoornse politiek kiest voor de bouw van een gecombineerd jongerencentrum (Troll en Activiteitencentrum Octopus) aan de Holenweg. Op het B-veld van het complex van HSV Sport zal een overdekte kartingbaan gebouwd kunnen worden. De Gemeente zet de proef met biologisch baggeren voort tijdens de uitvoering van de normale baggerwerkzaamheden in de Vluchthaven.