Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Bernardo Sigarenfabriek N.V

Uitbreiding

Rond 1930 werken er in de fabriek bijna 100 mensen. Behalve sigarenmakers werken er ook meisjes die de bandjes om de sigaren doen de zgn. ringsters. Verder is er personeel voor het inpakken, het drukken van de deksels, het in elkaar zetten van de kistjes en zgn. sorteerders: mensen, die de sigaren op soort leggen. Ook de zoons Kees, Gerard, Nico, Piet en Wim helpen mee.

In 1930 wordt overgegaan tot de aankoop van het naastgelegen pand Dubbele Buurt nr. 20. De daar gevestigde wasserij en glansstrijkerij van H. Peereboom wordt opgeheven en de Fa. Lieshout besluit op nr. 20 beneden het kantoor te vestigen; boven komen de ringsters te zitten en achter wordt de inpak- en verzendafdeling ondergebracht.

Op nr. 18 blijven de andere werkzaamheden gehuisvest. In de loop van de dertiger jaren gaat het met de fabriek minder goed. Er wordt besloten van de firma een naamloze vennootschap te maken. Om de zaak te redden wordt van het loon van de sigarenmakers een gedeelte ingehouden. Ze krijgen daarvoor een aandeel van f 250,-. Als de zaken beter gaan, wordt dit aandeel weer teruggekocht.

Kantoor
Het kantoor, met aan het buro, dhr. B.M. Lieshout.

Aandeel Bernardo