Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Fa. De Gruyter & Zoon, bloei en teloorgang

De Hoornse vestiging

de Gruyter in HoornOp 22 februari 1928 dient de N.V. Koninklijke Industrie en Handels mij. van P. de Gruyter en Zoon te 's-Hertogenbosch een bouwaanvraag in voor een De Gruyter winkel in Hoorn, ondertekend door het Hoofd van de afd. Bouwwerken J(an) Keulemans. Uit de aanvraag blijkt dat aan het hoofd van het bouwbureau van het bedrijf geen architect stond. Evenmin ondertekende de ontwerper zijn ontwerp. Het zou kunnen, dat het ontwerp van de Hoornse winkel niet direct tot stand is gekomen door of onder leiding van de huisarchitecten Welsing of Wilschut. De bouwaanvraag dateert van begin februari 1928. In 1925 heeft Welsing de dienst verlaten, terwijl Wilschut na februari 1928 in dienst is getreden. Is het ontwerp niet van de hand van Wilschut, dan is het goed mogelijk, dat een andere medewerker van het bouwbureau voor het Hoornse ontwerp van al bestaande ontwerpen van Welsing gebruik heeft gemaakt. De adjunct-gemeentearchitect van Hoorn H.J. Rodenhuis adviseert op 25-2-1928 het College van B. & W. positief. Daarbij merkt hij op dat er een vergunning vereist is voor het onttrekken van perceel Nieuwsteeg 11. (hoek Nieuwe Noord). Ook hier heeft hij geen bezwaar tegen. De bouwaanvragen worden in deze periode kennelijk voortvarender behandeld dan tegenwoordig, want eveneens op 25-2-1928 luidt het advies van de Bouwplancommissie: geen bezwaar. Het advies is ondertekend door de gemeente-architect H.J. Faber. Er worden echter een aantal bepalingen aan het advies toegevoegd: er mag geen bepleistering worden aangebracht, het plaatsen van glas. afwijkend van dat in de omgeving en de keuze van de kleur van het buitenwerk dient in overleg met de gemeentelijke Bouwplancommissie te geschieden.


Nieuwe Noord

deur met rondboogpaneel

Ook een gewijzigd plan, waarin de naam van de firma in plaats van twee maal één maal in het fries wordt vermeld, wordt goedgekeurd met in achtneming van het advies van 25-2-1928. Bij het gewijzigde plan worden nog de bouwkosten van tussen f 11.001,- en f 12.001, - vermeld. Op het positief advies van de bouwplancommissie naar aanleiding van het gewijzigde plan van 5-3-1928 aan B. & W. staat nog door onbekende hand in potlood aangetekend garage- en pakhuispanelen in de deuren vierkant maken' in plaats van volgens de bouwaanvraag de deuren te voorzien van een paraboolboogpaneel. De dag daarna reeds geeft het gemeentebestuur vergunning tot bouwen overeenkomstig de adviezen van de bouw plancommissie.
Merkwaardig is, dat in afwijking van het bouwplanadvies de deuren van magazijn en kantoor van een rondboogpaneel zijn voorzien. Uiteindelijk blijkt dus een vorm van een compromis tussen parabool- en vierkante panelen te zijn uitgevoerd.
Waarschijnlijk is het plan uitgevoerd door Th. Dekker, aannemer en machinale houtbewerker, toen gevestigd Nieuwendam 27. Op 15- 6-1928 vraagt Th. Dekker nog vergunning voor liet maken van een 'stoeping'. De gemeentelijke vergunning hiervoor van 18-6- 1928 spreekt echter over een stoep'.