Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Discus NV

Sluiting van de Discus

Schoorsteen van "De Discus"

De rookkaas had tot de jaren 1965-1970 succes, om daarna uit Hoorn te verdwijnen. Economische omstandigheden betekenden in 1970 het einde van de smeltkaasfabriek. De schoorsteen bleef staan.
Bert Kroon bleef actief in de Hoornse kaaswereld. Hij nam in 1987 afscheid als directeur van K.H. de Jong's Exporthandel. Hij is nog steeds directeur van K.H. de Jong's Exploitatiemaatschappij, samen met plaatsgenoot Abe Agema (76). 
Agema heeft jaren samengewerkt met Kroon.

Oud Hoorn prijs

Kroon en Agema namen in 1994 de jaarlijkse Oud Hoorn-prijs in ontvangst. K.H. de Jong's Exploitatiemaatschappij werd onderscheiden als dank voor de restauratie van twee voormalige pakhuizen aan de Bierkade. Bert Kroon is de vijfde generatie van een geslacht dat in Hoorn werkte in de kaashandel en -export. De eerste Kroon was Tjep, die in 1831 een kaaspakhuis opende aan de Nieuwendam, De Koophandel. In 1947 fuseerden T. Kroon en Zonen en enkele andere bedrijven met de grootste Hoornse kaasfirma K.H. de Jong's Exporthandel.
De oorsprong tot K.H. de Jong's Exporthandel gaat terug naar Klaas Harshoorn de Jong die in 1839 in zijn geboortedorp Hoogkarspel een zaak in kaas en zaden begon. Zoon Melchert verplaatste het bedrijf naar Hoorn. De derde generatie De Jong, ook een Klaas, stuwde het bedrijf op tot een wereldzaak.

Friesland Coberco

Binnenterrein Discus

Op het binnenterrein bij de schoorsteen,  v.l.n.r. A. kroon vanaf 1959 tot 1987 directeur. A. Agema van 1949 als kantoorbediende tot 1986 adjunct-directeur, hoofd administratie en organisatie. A. Wijnja van 1946 tot 1953 va smeltmeester tot leiding export.

dhrn. Agema, Wijnja, Ursem
v.l.n.r. A. Agema,  A. Wijnja,  Huub Ursem (foto's 2002)

Bert Kroon werd in 1959 directeur van K.H. de Jong's Exporthandel. Het bedrijf verloor in 1984 zijn zelfstandigheid en werd onderdeel van de Groningse zuivelgigant Frisian Dairy Trade (inmiddels onderdeel van Friesland Coberco). De K.H. de Jong's Exploitatiemaatschappij bestaat nog. Net als de onverwoestbare schoorsteen van De Discus.

Hierbij wil ik de heer A. Kroon bedanken voor zijn gastvrijheid en tijd, zijn duidelijke uitleg van alles wat met kaas te maken had, maar vooral voor ons artikeltje over rook- of smeltkaas, zodat wij nog lang weten wat Hoorn op dit gebied heeft betekend. 

 

 

tekst uitstapje personeel de Discus
Melding van een personeelsuitstapje
Krantenbericht uit 1947, het Nieuw Noordhollands Dagblad. 

 

Bronnen
- Kwartaalblad, december 2002, pp. 184-186
- NHD / Dagblad voor West-Friesland, woensdag 18 december 2002 Ed Dekker

Illustraties
fam. Ursem e.a.

© maart 2004 Eerder verschenen in Kwartaalblad 2002/4