Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Drukkerij Klaassen

Tweede generatie

Inmiddels was in 1964 Joop Klaassen het team komen versterken. Een van de eerste belangrijke aankopen die in die tijd gedaan werd was de aanschaf van een Heidelberg degelpers, het jaar daarop gevolgd door een cilinderpers van hetzelfde merk. Dit betekende een enorme vooruitgang voor het bedrijf.

Het voormalige Belastingkantoor aan het Grote Oost 41 was jarenlang het onderkomen van Drukkerij Klaassen.
Het voormalige Belastingkantoor
aan het Grote Oost 41 was jarenlang
het onderkomen van Drukkerij Klaassen.

Helaas overleed Klaassen sr. in 1967 en werd de zaak voortgezet door zoon Joop. Drukkerij Klaassen bleef groeien en al na enkele jaren begon zich opnieuw de ruimtenood aan te dienen. In de Hoogesteeg werd een loods gevonden die dienst kon doen voor de opslag van materialen, voornamelijk papier. Dit was echter geen ideale situatie en toen in 1969 de gelegenheid zich voor deed een ander en veel ruimer pand te betrekken werd dit met beide handen aangegrepen. Het werd het pand Grote Oost 41, waar jarenlang het kantoor van de Ontvanger en Inspecteur der Rijksbelastingen was gevestigd.

Tot aan het einde van de jaren '50 werd alles nog met de hand gezet. Dat wil zeggen dat een compleet tijdschrift van zo'n 16 pagina's met de hand werd gezet en dus volledig uit losse loden letters bestond. Voor Joop Klaassen was dit aanleiding om uit te zien naar een (gebruikte) Intertype-zetmachine. Die werd gevonden bij Drukkerij van Exter in Zwanenburg en bleek de laatste die gebouwd was en in Nederland werd geleverd. Dit wonder der techniek werd door Joop ter plaatse persoonlijk gedemonteerd en met een aanhangwagen achter de personenauto naar Hoorn getransporteerd. Vervolgens werd de machine in het bedrijf aan het Grote Oost weer in elkaar gesleuteld. Helaas had Joop iets belangrijks vergeten: de veren die het mechaniek bedienden moesten eerst gespannen worden en er dan in gezet. Gelukkig heeft een kennis, monteur bij Grafische machinehandel Tetterode, op een zondag geholpen om dit euvel te verhelpen. Nog altijd staat dit stukje industrieel erfgoed in de kantoorruimte van het bedrijf. En soms kan Joop het niet laten om nog eens liefkozend over het toetsenbord te strijken.

Joop Klaassen achter de Intertype-zetmachine: oude liefde roest niet.
Joop Klaassen achter de
Intertype-zetmachine: oude
liefde roest niet

Al was Joop Klaassen als typograaf opgevoed met "het lood": hij had toch wel oog voor modernere technieken. Zo werd al rond 1967 overgeschakeld op offsetdruk wat tevens de aanschaf van nieuwe apparatuur vergde. Vervolgens deed ook spoedig het fotografisch zetten zijn intrede bij Drukkerij Klaassen. Deze manier van drukvorm vervaardigen stond toen nog in de kinderschoenen en ook bij Drukkerij Klaassen heeft men dit met vallen en opstaan onder de knie moeten krijgen. "Wij waren de tweede drukkerij in Nederland die op dat moment overschakelde op fotografisch zetten. In de beginjaren was dat natuurlijk wel pionieren om alle mogelijkheden te ontdekken", weet Joop Klaassen te vertellen.