Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

fa. Schuld Speelgoed

Van twee winkels naar één

In 1968 kwam Riet, de zus van Schuld, na enkele jaren elders te hebben gewoond met haar gezin naar Hoorn terug. Zij vestigde zich in het pand aan de Gedempte Turfhaven waar zij de leiding van dit filiaal van haar vader overnam. Reeds na enkele jaren werd het accent in dit filiaal op hobby en handenarbeid gelegd wat zo zou blijven tot aan haar overlijden in 1983. Kort na haar overlijden is het filiaal aan de Gedempte Turfhaven gesloten en zijn alle activiteiten geconcentreerd op het Grote Noord.

Folder van Schuld

 

logo Schuld

Inmiddels was deze zaak uitgegroeid tot een der bekendste speelgoedwinkels in West-Friesland.
Ter wille van de verdere ontwikkeling van het bedrijf werd het noodzakelijk weer grote investeringen te doen, maar het tekende zich toen al af dat er voor de toekomst geen opvolger zou komen.
Van verdere investeringen werd daarom afgezien. Het gebrek aan opvolging heeft er uiteindelijk toe geleid dat het bedrijf eind 1988 werd gesloten. Zo kwam er een einde aan een 105-jarige periode waarin de naam Schuld nauw verbonden was aan de verkoop van speelgoed in Hoorn en West-Friesland.

Winkel Grote Noord, 1988

Een foto uit de laatse dagen van het bestaan van de winkel.
De uitverkoop heeft hier al vrijwel lege etalages opgeleverd...
Rechts naast Schuld is nog net zichtbaar een deel van de etalage van "van Wijk".

 

Bronnen
H.B.J. Schuld

Illustraties
Archief H.B.J. Schuld, scans: Frans Zack, e.a.

© 2005 Eerder verschenen in Kwartaalblad 2004/3