Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

WACO busonderneming

Van hoogtepunt naar dieptepunt

Op 21 maart 1940 hield Post een persconferentie in de Keizerskroon in Hoorn. Hij gaf informatie over vier nieuwe comfortabele bussen voorzien van een dieselmotor en pneumatisch sluitende deuren. Elke bus bood plaats aan 40 personen, maar ter wille van het gemak waren er slechts 34 zitplaatsen ingericht. Na de persconferentie werden de journalisten in 15 minuten naar Enkhuizen gereden. Ze konden onderweg in een goed verwarmde bus rustig de krant lezen. Wat een verschil met een reis in 1922 waarover Post in de Keizerskroon ook had gesproken.

De bussen zouden o.a. worden ingezet voor sneldiensten vanuit Hoorn op Amsterdam, Enkhuizen en zodra Zwaagdijk was verbreed ook op Medemblik. Kostte een nieuwe bus vroeger fl. 7000, in 1940 was de prijs fl. 15.500.

Post doorspekte zijn verhaal voor de pers met gegevens over het bedrijf. Zo wees Post erop dat zijn bedrijf verder was gegroeid, naar 60 bussen en 116 personeelsleden. Werd er in het startjaar 1922 14.500 km gereden, in 1939 waren het 2.111.481 km, waarvan 1.814.070 km op de lijndiensten.

Oorlog

In mei 1940 werd Nederland door het Duitse leger bezet. Ten eigen bate voerde de bezetter onmiddellijk een distributie van benzine en diesel in. Steeds minder WACO bussen konden de weg op. Naarstig zocht Post naar oplossingen. Steeds meer personeel werd ontslagen. Voor lokaal vervoer in Hoorn en Enkhuizen voerde Post in juni de traptaxi in; voormalige buschauffeurs konden 'voortrapper' worden. Dit bijzondere project kwam niet goed van de grond. Het trapwerk was te zwaar, een deel van het personeel meldde zich ziek. Na de zomer zette Post zes bussen met houtgasgeneratoren op tweewielige onderstellen in.

Traptaxi op Breed
1940, De traptaxi voor Breed 35. Post noteert.

Enkhuizer Courant vervoersproblemen
Zomer 1940, vervoersproblemen

Waco bus met houtgasgenerator
1941, WACO bus met houtgasgenerator op het Stationsplein in Hoorn.
Voor de bus staat chauffeur Jaap ter Hofstede.

Door de brandstofschaarste werd een reorganisatie van het busvervoer In Nederland onvermijdelijk. Post werd voor de keuze gesteld uiterlijk op 28 december 1940 zijn bedrijf aan de ATO over te dragen of, als hij weigerde, alles te verliezen. Post tekende uiteindelijk de aktes op 31 januari 1941.

WACO in de vergetelheid

Aankondiging overname
Eind 1940, aankondiging overname

Gedurende oorlogsjaren bleef -zolang er brandstoffen waren- een beperkt aantal bussen onder de naam WACO rijden. In 1940 had de ATO ook het bedrijf van Kistemaker, de NACO in Purmerend, over. Na bevrijding werden beide bedrijven samengevoegd onder de naam NACO. De naam WACO verdween uit het Westfriese landschap en uit het geheugen van de West-Friezen.