Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Firma Wester's Bouw- en Timmerbedrijf

Timmerwinkel

(Het verhaal van Volkert Wester)

Het timmerbedrijf is in 1927 onofficieel en in 1930 officieel opgericht door de vader van Volkert, Nicolaas Wester, een boerenzoon uit Spanbroek. Het timmeren zat hem in het bloed, ook zijn grootvader was timmerman. Hij trok naar Hoorn in de hoop bij de bouw van het nieuwe St. Bonifatius Missiehuis aan de Provincialeweg werk te kunnen vinden. Het loon wat ze hem konden bieden was niet hoog genoeg, maar de helft van wat hij gewend te verdienen Hij moest naar ander werk uitkijken.

Huis van fam. Wester
Foto ca. 1930. De voor de fa. Wester
zo karakteristieke etalage ontbreekt nog.
De etalage werd na 1930 aangebracht.

In Zwaag aan het Keern (toen 279-280), tegenover boerderij de "Gare Goedsboagard", bezat bakker Knip een nogal aan onderhoud toe zijnde woning met bakkerij. Op verzoek van de bakker knapte hij woning en bakkerij op. De kosten liepen zo hoog op dat de bakker de timmerman niet kon betalen en aan de timmerman vroeg of hij huis en bakkerij niet van hem over wilde overnemen. De aankoop vormde de officiële start van het timmerbedrijf: "N. WESTER Electrische Timmerwinkel KEERN, - ZWAAG".

Familie Wester
v.l.n.r. Volkert Wester, moeder
Anna en vader Nico Wester

Moeder Anna Wester-Schoutsen heeft nog tot voor kort in de woning, ooit de woning van bakker Knip, aan het Keern gewoond. In augustus 2000 is zij, op 96 jarige leeftijd, verhuisd naar Avondlicht.

De eerste maanden in Zwaag verdiende Nic. Wester zijn brood met het maken van knijperbakken en andere huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. Naderhand werden hokken voor kippen, varkens en ander kleinvee en boerengereedschappen aan het assortiment toegevoegd. Van het afvalhout maakte hij speelgoed. Geen enkel nog bruikbaar stukje hout werd weggegooid. Vaak werd het speelgoed gemaakt in een stille tijd, als er weinig andere opdrachten waren. Zo kon hij toch aan het werk blijven. Hij moest hard werken en verdiende weinig, het was de Crisistijd.

In de beginperiode verkocht Nic. Wester o.a. papbakken (voor veevoer) aan Japie Blokker (de grondlegger van het Blokkerconcern), een slimme jongen volgens Wester. Jacob Blokker reed, voor hij naar zijn eigen winkel ging, eerst op de fiets langs zijn concurrenten om daar de prijzen te bekijken. In zijn eigen zaak prijsde hij de goederen dan net iets lager. In plaats van aan Jacob Blokker verkocht Wester liever rechtstreeks aan particulieren. Om de aandacht van het koperspubliek te trekken werd al snel de opvallende etalage op de eerste verdieping aangebracht.

Om zijn afzetgebied te vergroten kocht Nic. Wester een auto. Met deze auto ging hij met zijn producten de boer op. Hij trok heel Noord-Holland door, in de zomermaanden met boerengereedschap en in de herfst, zo tegen Sinterklaas, met speelgoed. In de Noord-Hollandse dorpen en steden verkocht hij als zijn eigen vertegenwoordiger.

Advertentie fa. Wester
Tekst op reclamefolder jaren 30

In de jaren dertig werden door Nic. Wester regelmatig advertenties geplaatst in het Dagblad voor West-Friesland onder het motto "Zoekt uw voordeel!"

Deze tekst stond ook op een bord aan de voorgevel. De goederen waren "uit voorraad" leverbaar. Het bedrijf groeide. Op een gegeven moment werd gewerkt met een man of tien aan personeel.

 

Reclame bord aan gevel fa. Wester
tekst op bord aan de gevel van het bedrijf