Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Firma Wester's Bouw- en Timmerbedrijf

Speelgoedassortiment

Advertentie voor hekdelen
Advertentie in plaatselijk weekblad

Het assortiment werd steeds verder uitgebreid. Inmiddels werd alles wat in een boerenbedrijf nodig was gemaakt, tot fruitladders en mestkruiwagens toe. Van een mestkruiwagen, waarvoor grote plakken hout uit het dikste deel van een boomstam gebruikt werden, kwam veel afvalhout dat gebruikt kon worden voor de productie van speelgoed. Ook op het gebied van de huishoudelijke artikelen werd van alles geproduceerd. Op twee reclamefoldertjes, uit de jaren dertig en van vlak na de oorlog, wordt aangegeven wat het bedrijf allemaal kon leveren. Op de voorkant van de folder uit de jaren dertig wordt een opsomming gegeven van al het speelgoed dat door Nic. Westers Electrische Timmerwinkel geleverd werd. Hieruit blijkt dat het aanbod behoorlijk gevarieerd was.

Sommige stukken van het hier genoemde speelgoed hebben mijn nieuwsgierigheid nog meer geprikkeld.
Wat te denken bijvoorbeeld van "Beweegbare hondjes", of van "Olifant- en koebeesten" of van "stroomlijn poppenwagens" ?

 

Advertentie voordeel
deel van voorkant folder jaren 30

De op de folders genoemde kinderhobbels en ook strandwagens worden nog steeds gemaakt. Van het andere speelgoed zijn de mallen nog aanwezig. Het zou zo weer gemaakt kunnen worden.

 

Naar Waddinxveens' voorbeeld

Beweegbare hond
afbeelding uit catalogus fa.
Gebr.Plomp & Zn. Waddinxveen

De beweegbare houten hondjes waren een goedlopend product volgens zoon Volkert. Ter gelegenheid van een middenstands-tentoonstelling stond er een danstent tegenover Krop aan de Veemarkt. Een danspaar had een net gekocht beweegpaar hondje meegenomen op de dansvloer. Na het zien van het danspaar met het hondje wilden ook alle andere dansers zo'n hondje hebben.

Een deel van het door Wester gemaakte speelgoed komt overeen met speelgoed dat staat afgebeeld in een bewaard gebleven, uit de jaren dertig daterende verkoopcatalogus van de "Fa. GEBR. PLOMP & Zn. , WADDINXVEEN".
In Waddinxveen was al aan het eind van de 18de eeuw speelgoednijverheid. De Waddinxveense speelgoednijverheid groeide in de loop van de 19de eeuw uit tot een heuse speelgoedindustrie met meerdere fabrieken, waarvan de laatste omstreeks 1980 haar deuren sloot. In Waddinxveen werd traditioneel speelgoed gemaakt. De Waddinxveense speelgoedmakers zochten hun voorbeelden in het leven rond de boerderij. Zij maakten onder meer verschillende soorten kinderkruiwagens en kinderjukjes met melkemmertjes en verschillende paard en wagens.

Het assortiment van Wester sloot aan bij het Waddinxveense assortiment. Onder het in de verkoopcatalogus afgebeelde speelgoed vinden we ook een duwpaard, een autoped, een sulky en het beweegbare hondje. Nic. Wester maakte ze net zo. Hij kocht wel eens een stuk speelgoed in Wadddinxveen om het na te maken. Aan de andere kant gebeurde het ook wel dat hij een opdracht kreeg voor het maken van speelgoed uit Waddinxveen, omdat een fabriek daar niet aan de vraag naar een bepaald stuk speelgoed kon voldoen. En als Nic. Wester zelf op korte termijn een bepaald stuk speelgoed nodig had omdat daar veel vraag naar was en hij geen tijd had om het zelf te maken, dan bestelde hij dat stuk speelgoed in Waddinxveen. Vanwege de contacten over en weer is het niet verwonderlijk dat het speelgoed van Wester op het speelgoed uit Waddinxveen leek.