Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Firma Wester's Bouw- en Timmerbedrijf

Productie

Duwpaard
Duwpaard uit catalogus Plomp,
Waddinxveen

Het speelgoed werd door Nic. Wester en zijn personeel in grote aantallen gemaakt, een oplage van duizend stuks was geen uitzondering. Alleen bokkenwagens werden op bestelling gemaakt. Van de duwpaarden zijn vele duizenden stuks gemaakt. Knecht Quirinus Botman stond soms wekenlang niets anders als "bassies", paardenlijven, achter de draaibank te draaien, paardenlijven met een rond kontje, waarin naderhand een gaatje geboord werd voor een stukje touw dat diende als paardenstaart. De lijven werden gedraaid uit boomtakken, die daarvoor precies de juiste dikte hadden. Ook de "deuten", assen, voor wielen werden uit takken van de juiste dikte gedraaid.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op last van de Duitse bezetter door de dienst "De Gemachtigde voor de Prijzen" het "Prijsvoorschrift 1943 Speelgoederen" vastgesteld (Nederlandsche Staatscourant 30-7-1943). Fabrikanten moesten bij bovengenoemde dienst een kenteken aanvragen en goedkeuring aanvragen voor de verkoopprijs. De vastgestelde prijs en het kenteken moesten op het speelgoed aangebracht worden en van de vastgestelde prijs mocht niet afgeweken worden. De dienst probeerde met het prijsvoorschrift de prijzen in de hand te houden en zwart handelen tegen te gaan. Maar hierdoor kon men ook op het spoor komen van illegale productie door bijvoorbeeld onderduikers, die door het maken van voornamelijk kleine voorwerpen, als speelgoed, probeerden in hun eigen onderhoud te voorzien.

Nic. Wester weigerde het verplicht gestelde kenteken op het speelgoed aan te brengen. Om die reden werd, na een controle, een grote partij speelgoed ter waarde van Fl. 12.000,-- in beslag genomen.

Gelukkig werd de tussen het speelgoed verstopte radio niet in beslag genomen. Toen de controleurs aan de deur kwamen was Nic. Wester niet thuis. Zijn vrouw wist hem te waarschuwen. Om de controleurs af te leiden bood hij aan zelf mee te helpen met het weghalen van het speelgoed. Zodoende kreeg hij de kans de radio op een andere plek te verstoppen.

Tegenwoordig wordt alleen blankhouten speelgoed verkocht. Vroeger werd het speelgoed geverfd. Dit gebeurde meestal door een schilder, omdat Nic. Wester daar zelf geen kijk op had. Wel deed hij zelf de kinderkruiwagens. Die werden van buiten in de lijnolie gezet en van binnen rood geverfd. De zwaanhobbels werden wit geverfd met een rode snavel en met blauw voor extra tekening. Beesten werden in hun natuurlijke kleuren geverfd, een paard in bruin, zwart en wit. Het wit, om het paard te schimmelen, werd met een kwast gestempeld. Eerst werd het schilderwerk uitbesteed aan een schilder buitenshuis, later had het bedrijf een vaste schilder in dienst en in de bloeitijd had het bedrijf zelfs twee vaste schilders in dienst.

Advertentie voordeel...
gedeelte van reclame folder jaren 40 - 50 vorige eeuw

Helaas werd het speelgoed niet gemerkt, maar Volkert Wester heeft over de hele wereld door zijn vader en door hem zelf gemaakte kinderhobbels en bolderwagens teruggevonden.
In een museumboerderij in Friesland, "De Izeren Kou" in Allingawier, onderdeel van de Aldfaers Erf Route, zag Volkert Wester nog niet zo lang geleden allerlei door zijn vader gemaakt boerengereedschap terug.