Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Firma Wester's Bouw- en Timmerbedrijf

Volgende generatie

In 1974 nam zoon Volkert Wester, na het overlijden van zijn vader, het bedrijf over. Hij zette het bedrijf voort naast zijn eigen aannemersbedrijf. Zijn jongere broer Sjaak kwam bij hem in dienst. Zeker na 1974 was het aanneemwerk hoofdzaak en was het maken van speelgoed (en gereedschappen) bijzaak, maar de productie van speelgoed is nooit helemaal stopgezet. De Westers hadden veel te veel plezier in het maken van hun degelijke speelgoed, dat meerdere generaties mee gaat. En om hun plezier in hun werk niet te bederven werden er door Volkert en Sjaak Wester nooit grote hoeveelheden tegelijk van een bepaald stuk speelgoed gemaakt, nooit meer dan zo'n honderd stuks.

Bolderkarren voor de winkel
Bolderkarren uitgestald voor het bedrijf

In 1981 werden Volkert Wester en zijn zoon Jan Wester, vertegenwoordigers van het enige op ambachtelijke wijze speelgoedproducerende bedrijf in Nederland, door Paul Huf gefotografeerd voor een reclamecampagne voor de 'ambachtelijke' bierbrouwer Grolsch.

Grollsch reclame
Grolsch advettentie

Naar aanleiding van deze foto heeft het bedrijf een paar keer bezoek gehad van de krant. Hierdoor en vooral door het verschijnen in het televisieprogramma van Mies Bouwman "Dit is uw leven" (1984/1985), waarin een beeld geschetst werd van het leven van Paul Huf en waarin Volkert en zijn zoon in werkkleding en met een kinderhobbel in de hand optraden, nam de belangstelling voor het kinderspeelgoed ineens enorm toe, zo erg dat ze soms 's nachts door moesten werken om aan de vraag naar met name kinderhobbels te voldoen.

Helaas zit er geen toekomst meer in het bedrijf. De nieuwbouw van Hoorn heeft het bedrijf ingeklemd. Het Keern is van een belangrijke doorgaande weg veranderd in een doodlopende weg. Bovendien zijn de milieueisen zodanig veranderd, dat het voor het bedrijf niet meer mogelijk is om houtresten te verbranden om de verwarming draaiende te houden. Houtresten zijn in ruime mate voorhanden, overschakelen op een andere brandstof zou een enorme extra kostenpost betekenen. Ook heeft geen van de drie zoons van Volkert Wester interesse in de overname van het bedrijf. Ze zijn elk hun eigen weg gegaan.

Toch zijn Volkert Wester en zijn broer nog regelmatig in de werkplaats te vinden en wordt er in de winkel, verbonden aan Wester's Bouw- en Timmerbedrijf aan het Keern, nog steeds speelgoed verkocht.

Mijn vraag, hoe zagen die poppenkamers of poppenkeukens eruit, is nog steeds niet bevredigend beantwoord. Wel vertelde Volkert Wester me dat hij ook wel poppenhuizen gemaakt heeft. Eenvoudig vormgegeven poppenhuizen, gemaakt van plaatmateriaal, die door de kopers zelf verder aangekleed moesten worden. Zou er nog iemand zijn die een door Nic. Wester gemaakte poppenkamer, of ander op de folders genoemd speelgoed, bijv. de "stroomlijn poppenwagen" bezit?

Karin Wester 2001
Medewerker Westfries Museum Hoorn
Met dank aan Volkert Wester

Bronnen
- Gesprekken met dhr. Volkert Wester

Illustraties
Archief C.B.M. Wester

© 2002 Eerder verschenen in Kwartaalblad 2001/3

 

Sloop en nieuwbouw

Medio september 2004 zijn de panden eigendom van Bouwbedrijf HenVer. Het plan is om op het perceel twee nieuwe huizen te bouwen. Er wordt pas gesloopt en vervolgens gebouwd als deze twee nieuwe huizen daadwerkelijk verkocht zijn.

Winkelpand Wester in 2004
 Het pand zoals het er zomer 2004 uitzag.

 

Bedrijfspand Wester in 2004
 Te koop

Bronnen
Luc Grooteman

Illustraties
Frans Zack.