Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (Inleiding)

Elk jaar verschijnt in het jaarboek (West-Friesland Oud & Nieuw) van het Westfries Genootschap een "Bibliografie van West-Friesland".

Hierin wordt een overzicht gegeven van publicaties over West-Friesland van het afgelopen jaar. Hoewel de hierin genoemde Kwartaalbladen van "Oud Hoorn" ook uitgebreid op deze website worden beschreven, zie de index, leek het ons voor de volledigheid toch een goede zaak om de gedeeltes over Hoorn op de "Oud Hoorn" website op te nemen.

Met dank aan het Westfries Genootschap voor het ter beschikking stellen.

Alle exemplaren van West-Friesland Oud & Nieuw (WFON) zijn in te zien in het Documentatiesysteem van "Oud Hoorn" in het Oost-Indisch Pakhuis (Adres en openingstijden).

Boek