Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Achterom 3-5-7

Achterom 3-5-7 Gevelsteen met drie egels en de tekst “In de 3 egels”. Albert Sonck (15711658) liet dit huis, althans het noordelijke gedeelte ervan, volgens een jaartal steen in de gevel in 1615 bouwen. Hij zou er tot 1650 hebben gewoond. Albert Sonck bekleedde verscheidene vooraanstaande functies. Hij moet een machtig man geweest zijn, want hij was van 1625 tot zijn dood hoogschout.

Buitenlandse hoven waren hem ook niet vreemd, aangezien hij daar enige malen optrad als afgevaardigde van de Staten-Generaal. De afbeelding op de steen is ontleend aan het wapenschild van de familie Sonck. Men treft het ook aan op een bewaard gebleven portret van Albert Sonck uit 1602 in de verzameling van het Hoornse geslacht Verloren van het Westfries museum, gemaakt door een onbekende, vermoedelijk Hoornse schilder. Tevens kan men het wapen vinden op een tekening uit 1838 van Paulus Jolly, die een epitaaf voorstelt ter ere van Sonck in de toenmalige ruïne van de Grote Kerk. Aan de gevel naast de deurpartij van het toegangsgebouw van het Sint Pietershof bevindt zich ook een wapenschild van de familie Sonck.

Dit wapen heeft betrekking op een kleinzoon van Sonck, ook Albert geheten, die daar een regentenfunctie bekleedde. De reden dat de familie de egel als symbool heeft uitgekozen is onbekend, maar het zou misschien diens effectieve afweermiddel van scherpe en sterke stekels kunnen zijn: weerbaar en niet te verslaan. In de renaissance was de egel een zinnebeeld van de tastzin, een der 5 zintuigen, maar ook van gulzigheid en gierigheid, twee van de zeven zogenaamde hoofdzonden. Deze laatste nogal negatieve betekenis van de egel zal de familie ongetwijfeld niet voor ogen hebben gestaan.