Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Breed 38

In de gevel uit 1878 van de voormalige koffiehandel en -branderij van Kaag, een pand van architect Bleijs, toont de gevelsteen “De Gekroonde Jaagschuit” het nogal nostalgische beeld van een door een paard met ruiter getrokken trek- of jaagschuit. Wellicht heeft de plaats van de steen te maken met de vertrek- en aankomstplaats van de jaagschuiten naar Amsterdam (via Edam) en Alkmaar net buiten de vroegere Westerpoort aan het westelijke einde van het Breed, ongeveer ter hoogte van de huidige parkeerplaats aan de Lambert Meliszweg.

De Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier besloten in 1660 tot de aanleg van de trekvaart waar deze schuiten doorheen voeren om een betere verbinding te verkrijgen met Amsterdam en de overige nabijgelegen steden.

 


Ontwerptekening 1878