Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Grote Oost 4-6 (alliantiewapen)

Dit alliantiewapen als gevelopzetstuk, geflankeerd door links de godin van de standvastigheid en rechts de godin van de waarheid, werd samengesteld ter gelegenheid van het huwelijk van Cornelis van Foreest en Maria Eva van Akerlaken in 1728.

Van Foreest (1704-1761) was Heer van Schoorl en daarnaast onder meer schepen en burgemeester. Maria Eva van Akerlaken (1705-1736) was een dochter van meester Joan van Akerlaken. Van Foreest trouwde op 27 juni 1751 voor de tweede maal en wel met Maria van Hoolwerf, een dochter van dr. Jacob van Hoolwerf (overleden in 1706).

 

De plaquette aan de gevel van dit pand is een herinnering aan de dames Dieuw van Vliet en Aaf Dell die in de jaren 1942-1943 vele onderduikers verborgen hielden in de conciërgewoning achter het zogenaamde Drechterlandse Huis. In dit huis had de Duitse bezetter in de oorlogsjaren zijn Ortskommandantur gevestigd. De Vereniging Oud Hoorn nam in 1996 het initiatief tot dit postume eerbetoon.