Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Grote Oost 10

Op de bovendorpel van het deurkozijn treffen wij een afbeelding aan van een waterput met haalboom in een cartouche-achtige vatting in Lodewijk XV-ornamentiek. Hier woonde ooit een familie Pet. In het Westfriese dialect spreekt men dit woord uit als put, en naar verluidt heeft de familie Pet daarom de put tot symbool verheven. Het huis wordt ook wel ‘Het huis met de put’ genoemd. Waarschijnlijk is dit wapen aangebracht door ene Balthus Pet bij het bouwen van een nieuwe gevel in 1772.