Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Kerkplein 23

In de top van het Admiraliteitspoortje uit 1607 bevindt zich een gevelsteen met bovenin een roos en daaronder het wapen van de West-Friese Admiraliteit: het wapenschild van West-Friesland met twee elkaar kruisende ankers en drie maal de letter P. Deze drie letters zijn de afkorting van het Latijnse pugno pro patria: ik vecht voor het vaderland.
De admiraliteiten hadden onder meer de taak koopvaardijschepen te beschermen tegen vijandelijke aanvallen en zeerovers. Ook moesten zij accijnzen (belasting) heffen op het binnenlopen van schepen in de territoriale wateren of bepaalde havens.
Met die belasting werden onder meer de kosten voor het in stand houden van de admiraliteiten gedekt. Zo bedropen zij zichzelf. Het poortje is een overblijfsel van het gebouw van de West-Friese Admiraliteit, ook Prinsenhof geheten. Het kwam voor dat prinsen, die tevens admiraals-generaal van de admiraliteiten waren, tijdens hun bezoek aan Hoorn hier hun overnachtingplaats hadden. De West-Friese Admiraliteit vestigde zich in 1586 in dit gebouw, dat tot dan toe behoorde aan het Agnietenklooster.
In 1818 is het admiraliteitscollege officieel opgeheven. Daarna is het complex fasegewijs gesloopt, op het poortje na. Twee bekende Hoornse admiraals waren Pieter Florisz. en Van Meppel.

 


Kerkplein 23