Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Kerkstraat 11 (boogtrommel)

De boogtrommel boven het verdiepingsvenster in de gevel bevat een zeer gedetailleerde afbeelding van een wijnstok. Alle onderdelen van de plant zijn uitgebeeld: wortels, twijgen, ranken, bladeren en vruchten.
In de christelijke iconografie geldt de wijnstok als zinnebeeld voor het christelijk geloof. De wortels staan voor het geloof, de stam voor Christus, de ranken voor de volgelingen of gelovigen en de vruchten voor hun daden. in de profane symboliek staat de druiventros voor voorspoed in de wijnbouw. De druiven zelf staan voor vasthouden aan waarheid en vrede. Volgens de iconografie duidt het eten van druiven op afbeeldingen voorts op blijdschap, maar ook op wellust. Dionysos of Bacchus, de god van de wijn, werd altijd afgebeeld met druiventrossen. Dit pand is in de jaren zeventig van de negentiende eeuw door de Hoornse architect A.C. Bleijs als slijterij ontworpen voor wijnkoper Theodorus Schermer.