Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Kleine Oost 38

Een min of meer ovaalvormige gevelsteen met een afbeelding van een tulp. De gevel dateert van medio achttiende eeuw, maar volgens H.A. van Vessem in De Kroniek van Claes Baerntsz. zou de steen afkomstig zijn van een pand dat eerder op deze plaats heeft gestaan. Wellicht staat de tulp dan in verband met de zogenaamde tulpenmanie in de jaren 1636-1637, maar dat is twijfelachtig. Zie verder bij Achterom, bladzijde 14. Volgens sommigen zou schipper Jacop de Infante, die in het eerste kwart van de zestiende eeuw op de Levant voer, de tulp hebben meegenomen. Dat lijkt ook niet aannemelijk, aangezien pas na 1580 sprake is van betrouwbare gegevens over de invoer en teelt van tulpenbollen. Wel schijnt Jacop de Infante de pioen- en klaproos vanuit de levant te hebben ingevoerd.