Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Munnickenveld 10

Hoewel de weergave van de figuren en de compositie van het tafereel op het eerste gezicht de indruk wekken van een al lang geleden vervaardigde steen, is deze van heel recente datum en wel van 1988. De steen is gemaakt door de kunstenaar Tony Gerlach. Vooral de in 2001 door de Haagse kunstenares Sally Williams gewijzigde kleurstelling van de steen, het gebruik van een hedendaagse gewone matte acrylverf en de “slappe” vorm van de jaartalbalk verraden dat het hier om een eigentijdse gevelsteen gaat.

Op de steen is een melkerij of veehouderij binnen een door muren omheind kloosterhof afgebeeld. Duidelijk zijn muren met een toegangspoortje, een melkende monnik en een kloosterling met een melkemmer te onderscheiden, evenals wat rundvee. In dit deel van de stad hadden kloosters, met name het nabij gelegen Kruisbroeders- of Dalsklooster, hun landerijen. Dit is een uitbeelding van een aspect van de zelfvoorziening in de levensbehoeften van de broeders. Volgens Velius werd een deel van het Munnickenveld in 1586 verkaveld en verkocht aan de burgers.
Twee jaar nadien werden op deze plaats de eerste huizen gebouwd. Dit betekende het begin van de bebouwing van het huidige Munnickenveld. Naar aanleiding hiervan is 400 jaar later de steen geplaatst.