Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Noorderstraat 18A

Deze tekststeen herinnert aan J.C. Kerkmeijer (1875-1956). Gedurende zijn Hoornse periode vanaf 1897 tot zijn dood heeft hij zich ingespannen om de West-Friese gemeenschap bewust te maken van de waarde van het bouwkundige en culturele erfgoed. Hij was tekenleraar aan de toenmalige HBS, burgeravondschool en de stadstekenschool.Uit de laatste is het nog steeds bestaande tekengenootschap Debutade voortgekomen. Hiervan was hij de eerste voorzitter. In 1917 stichtte hij de historische Vereniging Oud Hoorn, waar hij tot zijn dood voorzitter van was. In 1924 was hij medeoprichter van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland en in 1928 was hij één der twee samenstellers van de eerste monumentenlijst voor Hoorn.

Verder was hij onder meer secretaris en voorzitter van de Carillonvereniging en voorzitter van de Commissie voor Landelijk Schoon, voortgekomen uit het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Jarenlang was hij pro deo conservator van het Westfries Museum. In het boekwerkje De Historische Schoonheid van Hoorn, verschenen in 1941 als onderdeel van de Heemschutreeks, heeft hij ons zijn grote kennis van Hoorns geschiedenis en bouwkundig erfgoed nagelaten.