Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Ramen 23

Een gevelsteen met een haan, de tekst “In die ro haen”, en het jaartal 1628, het bouwjaar van het huis. De haan als zinnebeeld heeft altijd, zelfs al bij de Germaanse stammen en de Romeinen, gegolden als een waker, waarschuwend voor gevaren en in het bijzonder voor vuur en brand.

Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat deze haan in verband gebracht kan worden met een vroegere woning van een brandwacht. De haan is op uithangtekens ook dikwijls uitgebeeld als verwijzing naar bijbelse betekenissen of geschiedenissen. Zo was er in Amsterdam op de Achterburgwal ook een huis dat “in de rode Haan” heette.

 

Hier woonde een “kathechizeermater” die op de luifel van haar huis had laten schrijven:

Mary Gerrits, in de Roô Haan,
Die zayt: Gods woord moet boven aan staan

Een winkelier in de Bloemstraat, eveneens in Amsterdam, had een uithangbord met de volgende tekst:

Doe de Haan begost te kraaijen,
Toen begon Petrus te schraaijen

Aan de andere zijde was te lezen:

De Haan die kraait niet bij geval:
Vraagt Petrus, die 't u zeggen zal

 


Ramen 23

Ramen 21 en 23, begin 20e eeuw