Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Roode Steen 16

In de rechter muur na het toegangshek van het museum bevindt zich een in hardsteen uitgevoerde gevelsteen, die op 25 maart 2008 is onthuld en daardoor beschouwd kan worden als de meest recente Hoornse gevelsteen. De steen is geplaatst namens de gemeente Hoorn ter herinnering aan de viering in 2007 van de toewijzing van stadsrechten aan Hoorn. Deze stadsrechten werden verleend door Hertog Willem van Beieren, Graaf Willem V van Holland en Zeeland en Heer van Friesland in 1356 wegens erkentelijkheid jegens de Hoornse gemeenschap voor haar steun in zijn strijd tegen zijn moeder Margaretha van Beieren over de erfopvolging. Tevens geldt de steen als dankbetuiging van de gemeente aan de “Stichting Hoorn 650” wegens haar inzet voor de vieringsactiviteiten in 2007. De gevelsteen is onthuld door Dick Louwman, voorzitter en Peter van Loon, secretaris van de Stichting.

De steen is door Anne Krikke van steenhouwerij Zederik te Tienhoven vervaardigd. De steen toont het door Cees Franke ontworpen logo van de “stichting Hoorn 650” en de tekst: “Aangeboden in het feestjaar 2007 als dank aan stichting Hoorn 650”. De bekende huis- en restauratieschilder Max Polman te Hoorn zorgde voor de kleurlaag overeenkomstig die van het stichtingslogo.