Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Westerdijk 46-46A

Zoals blijkt komt het ook voor dat een gevelsteen wordt ingemetseld om te verwijzen naar de oorspronkelijk bij de eerstesteenlegging geplaatste steen. Het pand Westerdijk 46 is in 1992 verbouwd tot twee huizen. De in 1926 in de gevel van Westerdijk 46 geplaatste herinneringssteen is in de nieuwe gevel van nummer 46a hergebruikt, en in de naastliggende eveneens nieuwe gevel van nummer 46 is een nieuwe herinneringssteen geplaatst.

De oudste steen draagt de tekst: “De eerste steen gelegd door H.M.M. Joris oud 6 jaar 24 aug. 1926”. Op de nieuwe steen leest men: “Herlegd door Jacco en Sandra Meissen 24 aug. 1992”.