Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in het Westfries Museum

Pagina 200

Een steen waarop Prins Maurits in reliëf afgebeeld is, staande en ten voeten uit. De prins, met sjerp en een knielange pofbroek, houdt een staf in de linkerhand en heeft de rechterhand in de zij. Op de gevelsteen is voorts linksonder een helm en rechtsonder een bebladerde tak te zien. Zie voor prins Maurits ook Grote Oost 132.

 

Een steen met een afbeelding van een schuit of praam in zijaanzicht met erboven “1664” en onder de afbeelding het woord schuyt. Gezien het vermelde bij de gevelsteen met kaas (zie bladzijde 198) is aannemelijk dat de afgebeelde schuit een kaasschuit voorstelt.

 

Een steen waarop een vrouw met een kruis, mogelijk een verzinnebeelding van het geloof. In de gevel van een pand op het Grote Noord moeten zich drie gevelstenen hebben bevonden die de christelijke hoofddeugden geloof, hoop en liefde voorstelden. Misschien maakte deze steen wel deel uit van dat trio.

 

Een gevelsteen van Bentheimer zandsteen met een afbeelding van een zeepaard. Verdere gegevens zijn onbekend. In de gevel van Grote Oost 102-104 bevindt zich eveneens een gevelsteen met een zeepaard, zie aldaar.