Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Verdwenen Hoornse gevelstenen en aan Hoorn gerelateerde gevelstenen

Voorheen Grote Havensteeg 14

Het gaat hierbij om de gevelsteen “In de twe groene leste” met het jaartal 1629. Thans bevindt deze steen zich in de gevel van Hacquartstraat 17 te Amsterdam. Op 18 juni 1958 werd door de gemeente Hoorn aan Doeke Veld een sloopvergunning verleend voor de percelen Grote Havensteeg 8, 10, 12 en 14. De voorgevels van deze panden stonden ter plaatse van het huidige ijzeren hek langs het achterterrein van de zogenaamde Waterschapspanden (Grote Oost 2, 4 en 6). In de gepleisterde trapgevel uit 1626 van nummer 14 bevonden zich twee stenen, namelijk de genoemde “In de twe groene leste” en de steen “Het bloeiende hart”. In de gevel bevonden zich ook nog twee leeuwenmaskers en twee engelenkopjes. De eerstgenoemde steen toont als hoofdmotief twee boven elkaar geplaatste leesten voor schoeisel en de tweede een hart met een bloem erin.

Beide stenen zijn in 1962 herkend bij een antiquair te Amsterdam. De steen “In de twe groene leste” is toen in eigendom gekomen van de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen, die hem in hetzelfde jaar in de genoemde gevel geplaatst heeft. “Het bloeiende hart” is echter sinds de tracering in 1962 weer spoorloos. De relatie van de stenen met het pand aan de Grote Havensteeg is onbekend.