Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Reisverslagen (1)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


Journaal Commandeur Dirck Albertsz Raven 1639


Uitgever
Het model voor den UItgever: December 1951
Jaar
1951
Ex Libris
Harm Stumpel

 

Waer in verhaelt wort sijn droevige Schip-breucke,
sijn ellende op 't wrack, en sijn blijde verlossinge.
Met noch eenighe gedenckweerdige Historien.
Alles waerdigh om te lesen.

Den 7. Mey in 't jaer 1639. ben ick DIRCK ALBERTSZ. RAVEN, voor COMMANDEUR met het schip SPITSBERGEN, voor de E.Heeren Bewindt-hebberen van de Groen-Landtse Compagnie / residerende tot Hoorn / uyt Tessel gheseylt / in Compagnie van noch 2. Schepen van Hoorn / sijnde Zee-Visschers / en 2. Schepen vande Camer van Harlingen, een Zee-Visschers en een Capitael-Schip de OranjeBoom, daer Commandeur op was Gale Hamkes / met een Suydelijcke wint / stelden onse koers Noort Noort West aen.
Den 12. dito scheyden onse twee Zee-Visschers / met de ZeeVisscher van Harlingen, benoorden Hit-landt van ons af: Sy hielden noch al N.N.W. aen / en wy met ons twee Capitael-Schepen / te weten Gale Hamkes en wy / stelden onse koers N.N.O. nae de Kust van Spitsbergen, de windt noch al Suydelijck.
Den 21. dito 's morghens / saghen wy het Lant van Spitsbergen, liepen Oost-waert over / hadden de winde Noorden. 't Achtermiddaeghs quamen wy teghen het Ys aen / wenden het wederom t' Zee van 't Ys af / waren ontrent 12. mijlen van 't Lant / hadden de hooghte van 78. graden.
'S avondts liep de windt Suydelijck / setten onse koers doe N.N.W. aen / nae het Voor-landt toe / dat ontrent 8. mijlen van ons lagh / konden het effen sien.

 

pdf Bekijk of download de PDF versie (1.50 MB - Opent in nieuw venster)