Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1575)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 


 

Ned. R. K. Volksbond afd. Hoorn. Verslag van 1 October 1896 tot 30 September 1897


Auteur
H. Kwaad
Uitgever
R.K. Volksbond - Afd. Hoorn
Jaar
1897
Collatie
26 p.
Plaatsing
H.0 - - 1667     (Hoorn diversen)

Wederom is het tijdstip daar, dat ik, volgens art. 10 van ons huishoudelijk reglement, het jaarverslag onzer afdeeling moet uitbrengen.
Beginnende bij het Bestuur, zij bemerkt, dat bij de periodieke verkiezing van 5 bestuursleden, welke plaats had in de jaarl. algemeene vergarlering van 15 November 1896, de aftredende leden werden herkozen, zijnde de heeren J. H. Hackmann, M. Lieshout en A. Kleintjes, terwijl in de plaats van de heeren G. IIoff Az. en H. van der Veen, die niet weder in aanmerking wenschten te komen, gekozen werden de heeren A. Bierlaagh en I-I. B├╝sse. Tusschentijdsche vacatures ontstonden gedurende dit jaar niet.pdf Bekijk of download de PDF versie (6.29 MB - Opent in nieuw venster)

 

Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief