Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Literatuur, poëzie, taal (122)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

J. Visser-Roosendaal   Haarlem : J.H. Gottmer  
Roman over Zeger Davidson, die zich afspeelt in West-Friesland in de tweede helft van de achttiende eeuw.
(C.4 - Viss - 00369)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
J.A. Gruys en C. de Wolf   Nieuwkoop : B. de Graaf   (1979)  
Catalogus bevattende boeken gedrukt in Hoorn voor 1701.
(C.4 - Gruy - 00857)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Rosita Steenbeek   Ambo/Anthos, Amsterdam   (2009)   (ISBN 9026327087)  
Historische roman over Alida Withoos, dochter van Matthias Withoos.Plaats van handeling is vooral Amersfoort, maar ook Hoorn.
(C.4 - Stee - 00739)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
K. Norel   Uitgeverij N.V. Gebr. Zomer & Keunings, Wageningen   (1942)  
Anthony van Diemen Van Bankroetier tot Landvoogd. Het verhaal van een Handelsman tentijde van de VOC tot Landeigenaar en Landvoogd.
(C.4 - Nore - 01628)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Henri van Hoorn   Amsterdam : Mulder & Zoon N.V.  
Het leven van Jan Pieterszoon Coen in de vorm van een novelle.
(C.4 - Hoor - 00365)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Dirk Beemster   Uitgeverij Couste Que Couste Hoorn   (2002)   (ISBN 90-805553-8-9)  
Berichten Uit Het Vooronder VOC-Verhalen en Gedichten. Verhalen en Gedichten van de VOC door Schrijvers uit West-Friesland
(C.4 - Beem - 00056)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
J.A.M. Claassens   De Bilt, Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting   (1985)   (ISBN [s.n.])  
Uitleg bij verschillende termen uit de bouw die verwijzen naar dieren, zoals een steunbeer en afkalving.
(C.4 - Claa - 01257)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
A. Bakker   Hoorn : Bakker   (ca. 1900)  
Catalogus van boek-, kantoor-, muziek-, en kunsthandel Bakker van een uitgebreide (4397 titels) leesbibliotheek in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.
(C.4 - Bakk - 00846)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Herman Lansdaal   [S.l. : s.n.]   (1991)  
Bundel met verhalen en gedichten over tal van thema's.
(C.4 - Lans - 00186)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Jan Pannekeet   Boekprojectontwikkeling West-Friesland   (1988)   (ISBN 9072420020)  
Een studie naar Noordhollandse plaatsnamen.
(C.4 - Pann - 00622)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Andre en Nienke Nuyens en Karin van der Laan   Cichorei Amsterdam Uitgeverij   (2019)   (ISBN 978 94 91748 87 5)  
De Belofte. Een Liefdesgeschiedenis in de tijd van de VOC. Naar een idee van Roel Vente.Roman over Maerten van Wuyver die op het VOC-schip Land van Beloften naar Oost-Indie vaart.Beschrijving van de ontberingen die hij tijdens de Zeereis mee maakt, voor dat hij in Oost-Indie zal aankomen
(C.4 - Nuye - 01751)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
F. Butter   Hoorn : West-Friesland   (1944)  
Een Westfriese vertelling in dialect.
(C.4 - Butt - 00897)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Peter de Rooy   Van Goor Jeugdboeken Amsterdam   (1981)   (ISBN 90 10 03694 4)  
De Duvelstoejager van Het Wapen van Hoorn, het verhaal van een weesjongen uit de 17e eeuw die met een Oostindievaarder vertrekt naar de oost.
(C.4 - Rooy - 01521)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Jan Koster   N.V. Drukkerij Edecea, Hoorn   (1973)   (ISBN 90.70022.052)  
De Glazen Wagen en andere Westfriese Verhalen. Korte Verhalen, Vertellingen en Schetsjes in het Westfries en op een Humoristische Wijze beschreven.
(C.4 - Kost - 01625)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Hans Werner   Van Holkema & Warendorf Bussum   (1971)   (ISBN 90 269 1922 0)  
De Glorie van Holland, Absurdistische Roman over Personages uit Hoorn, illustraties van Bob van den Born
(C.4 - Wern - 01483)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Eduard Hoornik   Amsterdam : A.J.G. Strenholt's   (1952)  
Bundel van geromantiseerde journalistieke schetsen en reportages.
(C.4 - Hoor - 00834)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Roman over een weesmeisje uit Hoorn ten tijde van de V.O.C. rond 1625.
(C.4 - Nuye - 00362)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Maclaine-Pont, M.W.   Haarlem : Tjeenk Willink   (1895)  
Jan Lambertz Cruyf, eerste kwart 15e eeuw Hoeken en Kabeljauwen
(C.4 - Macl - 00354)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
J. Stamperius   L. J. Veen Uitgever Amsterdam   (1912)  
De Reis van Schipper Bontekoe en Andere Verhalen. Verhaal van Bontekoe naar de Oost en zijn schipbreuk, en de terug keer. Tot zijn overlijden in Hoorn. De andere verhalen betreffen niet nader genoemde steden.
(C.4 - Stam - 01557)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Fabricius, Johan   's Gravenhage : Leopold   (1980)   (ISBN 9025834442)  
Over de reis van Hoorn naar Bantam in 1618
(C.4 - Fabr - 00357)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief