Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Literatuur, poëzie, taal (111)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Simone van der Vlugt   Ambo/Anthos uitgeverij Amsterdam   (2018)   (ISBN 978 90 263 3703 1)  
Het Schaduwspel. Historischeroman over Eva Menten en Jan Pieterszoon Coen in de woelige tijd van de VOC
(C.4 - Vlug - 1649)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
W.P. Kops   W. P. Kops  
Hoorn Tussen Twee Vuren. September en Oktober 1799. Historisch verslag over de Geschiedenis van Hoorn tussen Engeland en de Bataafse Republiek
(C.4 - Kops - 1644)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Erik Hazelhoff Roelfzema   Forum Boekerij Den Haag   (1973)   (ISBN 90 235 8050 8)  
Soldaat van Oranje 40 - 45, Met een Voorwoord van Prins Bernhard. Historische Biografie van Erik Hazelhoff Roelfzema in zijn Studententijd in de Tweede Wereldoorlog.
(C.4 - Roel - 1643)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
L.Penning   Uitgeverij D.A. Daamen 's-Gravenhage   (1917)  
Onder de Vlag van Jan Pz. Coen. Historische Jeugdroman van Jongen tot Gouverneur Generaal in Dienst van de VOC.
(C.4 - Penn - 1629)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
K. Norel   Uitgeverij N.V. Gebr. Zomer & Keunings, Wageningen   (1942)  
Anthony van Diemen Van Bankroetier tot Landvoogd. Het verhaal van een Handelsman tentijde van de VOC tot Landeigenaar en Landvoogd.
(C.4 - Nore - 1628)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Jan Koster   N.V. Drukkerij Edecea, Hoorn   (1973)   (ISBN 90.70022.052)  
De Glazen Wagen en andere Westfriese Verhalen. Korte Verhalen, Vertellingen en Schetsjes in het Westfries en op een Humoristische Wijze beschreven.
(C.4 - Kost - 1625)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Jan Pannekeet   U.-M. Westfriesland Hoorn   (1972)   (ISBN 90 205 0795 8)  
Konkelpot, Bundel Humoristische Westfriese Schetsen en Gedichten
(C.4 - Pann - 1587)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Peter Ruitenberg   Uitgeverij Westfriesland Hoorn   (1975)   (ISBN 90 205 1061 4)  
Stikkebuul, Korte Verhalen, Vertellingen en Schetsjes in het Westfries en op een Humoristische Wijze beschreven.
(C.4 - Ruit - 1575)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
J. Stamperius   L. J. Veen Uitgever Amsterdam   (1912)  
De Reis van Schipper Bontekoe en Andere Verhalen. Verhaal van Bontekoe naar de Oost en zijn schipbreuk, en de terug keer. Tot zijn overlijden in Hoorn. De andere verhalen betreffen niet nader genoemde steden.
(C.4 - Stam - 1557)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Cornelis Putemmer   Uitgeverij Liverse   (2000)  
Die Zetel past ons Allemaal. Gedichten van Cornelis Putemmer. Een aanzet tot interactief beleid van de Gemeente Hoorn
(C.4 - Pute - 1547)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Peter de Rooy   Van Goor Jeugdboeken Amsterdam   (1981)   (ISBN 90 10 03694 4)  
De Duvelstoejager van Het Wapen van Hoorn, het verhaal van een weesjongen uit de 17e eeuw die met een Oostindievaarder vertrekt naar de oost.
(C.4 - Rooy - 1521)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Ad Leerintveld en Jan Bedaux   Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen   (2016)   (ISBN 9789462491441)  
Historische Stadsbibliotheken in Nederland, Studies over Openbare Stadsbibliotheken in de Noordelijke Nederlanden 1560 tot 1800
(C.4 - Leer - 1514)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Dick Dreux   uitgeverij De Fontein nv De Bilt  
Op zoek naar het Goudland, Zeevaart Roman uit Enkhuizen naar de kust van Zuid Afrika en Brazilie.
(C.4 - Dreu - 1491)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Hans Werner   Van Holkema & Warendorf Bussum   (1971)   (ISBN 90 269 1922 0)  
De Glorie van Holland, Absurdistische Roman over Personages uit Hoorn, illustraties van Bob van den Born
(C.4 - Wern - 1483)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Martijn J. Adelmund   A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht   (2006)   (ISBN 109022992748)  
Mysteries in Noord-Holland, Waargebeurde en minder geloofwaardige verhalen, afkomstig uit verschillende Noord-Hollandse gemeenten.
(C.4 - Adel - 1427)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Samenstelling: Gytha Heeren en Liesbeth Fit ; [bijdragen van: Bram esser, Liesbeth Fit, Aby Hartog .   Hoorn : Architectuurcentrum Hoorn   (2007)  
Educatief materiaal waarin aan de hand van verhalen en opdrachten een aantal Hoornse monumenten aandacht krijgen.
(C.4 - Hiep - 1308)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
J.A.M. Claassens   De Bilt, Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting   (1985)   (ISBN [s.n.])  
Uitleg bij verschillende termen uit de bouw die verwijzen naar dieren, zoals een steunbeer en afkalving.
(C.4 - Claa - 1257)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Lieke Koen   Hoorn, Bibliotheek Hoorn   (2013)   (ISBN [s.n.])  
Zestien gedichten van Lieke Koen, de eerste kinderstadsdichter van Hoorn.
(C.4 - Koen - 1232)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Andre Nuyens   Zeist, Christofoor   (2007)   (ISBN 9789062388301)  
Zeven verhalen uit de rijke geschiedenis van Hoorn
(C.4 - Nuye - 1227)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Dr G. Karsten   Amsterdam, Jacob van Campen   (1951)   (ISBN [s.n.])  
Herkomst van Noord-Hollandse plaatsnamen
(C.4 - Karst - 1216)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief