Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Bouwkunst, architectuur & monumenten (146)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

John Julius Norwich   Atrium Uitgeverij   (1987)   (ISBN 90 6113 249 5)  
Geschiedenis van de Bouwkunst. Bouwkunst in de Niet Westerse Wereld, De Oudheid, De Middeleeuwen, De Renaissance, De Nieuwe Tijd. Betreft de uitleg en overzichten van gebouwen in verschillende stijlen. 
(C.5 - Norw - 1639)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
M.W. Stenchlak   Uitgeverij Elmar Rijswijk   (2018)   (ISBN 906 120 7444)  
Architectuurgids van Nederland, van de Prehistorie tot 1940. Een overzicht van de meest markante Bouwwerken en hun ontstaansgeschiedenis.
(C.5 - Sten - 1638)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Coert Peter Krabbe   Uitgeverij Waanders, Zwolle   (2018)   (ISBN 978-94-6262-174-9)  
Huizen in Nederland. De negentiende en twintigste eeuw. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser.
(C.5 - Krab - 1637)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
J.C. Kerkmeijer   Uitgeverij Vermande Zonen Hoorn   (1916)  
Oude Monumenten van Hoorn. Heruitgave in de vorm van Overgedrukt uit het Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundigen Bond. Beschrijvingen oude en gewijzigde monumenten in Hoorn.
(C.5 - Kerk - 1633)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
W.F. Denslagen   Den Haag : SDU Staatsuitgeverij   (1987)   (ISBN 90 12 05432 x)  
Omstreden Herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten. Een Thema uit de Architectuurgeschiedenis van Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland ( 1779 - 1953 )
(C.5 - Dens - 1631)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Koen Kleijn, Jos Smit, Claudia Thunnissen   Atrium Uitgeverij   (1996)   (ISBN 90 6113 690 3)  
Nederlandse Bouwkunst een Geschiedenis van tien eeuwen Architectuur.Betreft gebouwen die als voorbeeld zijn voor de Stijl en Architectuur jn een bepaalde periode.
(C.5 - Klei - 1619)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
J.J.F.W. van Agt   Den Haag : SDU Staatsuitgeverij   (1953)  
De Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Noord-Holland Deel VIII, Eerste Stuk: van Waterland en Omgeving. Beschrijving van Nederlandse monumenten en (particuliere) verzamelingen op het gebied van kunst en geschiedenis. Zie ook Tweede stuk ID 147 Herma van de BergID 147 en 1586 zijn bij elkaar geplaatst
(C.5 - Agt - 1586)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   (2009)  
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente Blokker en Zwaag. Betreft Inventarisatie van de Beschermde en Historische Panden in de voormalige gemeenten Blokker en Zwaag. Verzameld door Bureau Erfgoed gem. Hoorn(Deel 1 Blokker is gescand)
(C.5 - GMH - 1555)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
pdf Bekijk of download de PDF versie (20.37 MB - Opent in nieuw venster)
Intermaris   Huurdersvereniging Sterflats, i.s.m. Intermaris   (2017)  
Het Herrijzen van de Sterflats. Sloop en Herbouw van een Wooncomplex de Sterflats, (Ons Kasteel achter de Dijk) (uitgave van Intermaris)
(C.5 - Ster - 1552)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Edwin Hoekstra en S. Noome   Stichting Het Engelse Park Hoorn   (1996)  
Het Engelse Park, Plan van aanpak Wilhelmina Plantsoen, Opdracht ontwerpen van het Plantsoen door Agrarische Hogeschool Larenstein
(C.5 - Hoek - 1522)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Tjits van der Kooij   Tjits van der Kooij   (1986)  
Een feestalbum voor A.C. Bleys 25 jaar Bouwmeester +  een Catalogus. Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis A.C. Bleys 25 jaar Bouwmeester
(C.5 - Kooi - 1474)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Stichting NCM Amsterdam   Koninklijke Bibliotheek Den Haag   (1985)   (ISBN 90-71107-02-7)  
Restaureren een heel Karwei! Overzicht van Ambachten Noodzakelijk voor Restauratie en Behoud van Historische Gebouwen
(C.5 - NCM - 1470)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Peter Delius   Könemann Uitgeverij Keulen   (1999)   (ISBN 3-8290-0871-6)  
Geschiedenis van de Architectuur in de 20e Eeuw betreft Wereldse Architectuur
(C.5 - Deli - 1469)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Paul Groenendijk   Koninklijke Bibliotheek Den Haag   (1993)   (ISBN 90.6762.035.1)  
Moderne Architectuur in Nederland na 1900 Gebouwen en Monumenten in diverse Steden
(C.5 - Groe - 1468)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
E. Elzenga   Baarn, Bosch & Keuning NV.   (1975)   (ISBN 90 246 4162 4)  
Nederlandse Monumenten in Beeld Noord-Holland, Zuid-Holland & Zeeland Afbeeldingen en korte beschrijvingen van bijna tweehonderd monumenten.
(C.5 - NMiB - 1447)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bernard Faber   Alkmaar, Uitgeverij het Venster   (ISBN 97890815670125)  
Foto's met begeleidende teksten van gebouwen die ontworpen zijn door Rietvink Architecten
(C.5 - Riet - 1433)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Cor van Eldik, Michel Bakker & Meindert Stokroos   Den Haag, ANWB bv.   (2003)   (ISBN 901817558)  
Monumenten uit de 19de en 20ste eeuw.
(C.5 - Eldi - 1388)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Baliricum : De Waelburgh   (ca. 1925)  
Nederlandsche Kerkelijke Bouwkunst uit vroeger Tijd. Beschrijvingen en foto's van kerkelijke gebouwen.Zie ook ID 64 Burgerlijke Bouwkunst
(C.5 - Nede - 1307)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
R. Meischke en H.J. Zantkuijl   Zwolle : Waanders uitgevers ; Amsterdam : Vereniging Hendrick de Keyser   (1997)   (ISBN 9040099448)  
Bouwkundige beschrijving van huizen in Zeeland en Zuid-Holland.
(C.5 - Meis - 1306)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
R. Meischke en H.J. Zantkuijl   Zwolle : Waanders uitgevers ; Amsterdam : Vereniging Hendrick de Keyser   (1995)   (ISBN 906630474X)  
Bouwkundige beschrijving van huizen in Amsterdam.
(C.5 - Meis - 1305)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief