Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Gebouwen afzonderlijk (57)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Laura Jonkhoff   Stichting Bas Baltus   (2018)   (ISBN 978-90-76385-23-5)  
De Michaël van Westerblokker, Kerk van Architect Theo Molkenboer aan de Hoofdstraat van Westerblokker en zijn nieuwe functie van bedrijfs- en kantoorruimte.Bouwhistorische Reeks Hoorn Deel 20Bijlage: Fotoboekje, St. Michaëlskerk 400 jaar Parochie
(C.6 - BHRH - 1658)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Laura Jonkhoff   Stichting Bas Baltus   (2016)   (ISBN 978-90-76385-19-8)  
Villa Alewijn, Grote Oost 26 Hoorn, Betreft Gebeurtenissenen Veranderingen en zijn Bewoners.Bouw Historische Reeks Hoorn Deel 19
(C.6 - BHRH - 1520)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Laura Jonkhoff   Hoorn, Publicatiestichting Bas Balthus   (2015)   (ISBN 978-90-76385-16-7)  
De Jonge Winthont Grote Oost 38 te Hoorn Geschiedenis over het gebouw en zijn BewonersBouw Historische Reeks Hoorn Deel 6
(C.6 - HRH - 1466)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Laura Jonkhoff & Pieter Meijers   Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus   (2014)   (ISBN 9789076385143)  
De Waag van Hoorn, Geschiedenis van dit gebouw aan de Rode Steen.Bouwhistorische Reeks Hoorn - Deel 18
(C.6 - BHRH - 1458)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Provinciaal Bestuur Noord-Holland  
Geschiedenis en bouwkunst van het Provinciehuis Noord-Holland
(C.6 - Prov - 1454)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Laura Jonkhoff, Kees Klaarhamer & Pieter Meijers   Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus   (2013)   (ISBN 9789076385129)  
Binnenluiendijk 2 heeft in de geschiedenis van Hoorn een belangrijke rol gespeeld. Aanvankelijk was het een Kamer van de WIC. Verder is het onderdeel geweest van het stadsziekenhuis en is het tegenwoordig in het bezit van de Loge West-Friesland.Bouw Historische Reeks Hoorn Deel 17
(C.6 - BHRH - 1391)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
S. Gerritsen   Hoorn, West-Friese Archeologische Rapporten   (2012)  
Verslag van de opgravingen op en rond Achter de Vest 54 en 56 te Hoorn en de voorwerpen die daarbij gevonden zijn.
(C.6 - Gerr - 1144)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
C.P. Schrickx   Hoorn, West-Friese Archeologische Rapporten   (2012)  
Verslag van de opgravingen op en rond Westerblokker 74, de plek waar vroeger het Armenhuis stond.
(C.6 - Schr - 1143)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Frank Wiggers   Hoorn, Frank Wiggers   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Geschiedenis van dit pand dat thans gymzaal is en gebruikt wordt door Showband Hoorn. In vroeger tijden werd het gebruikt door de twee schuttersverenigingen in Hoorn.
(C.6 - Wigg - 1141)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Willeke Jeeninga   Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Geschiedenis van de Ridderickhoffpanden in Hoorn genoemd aan Johan Ridderickhoff Kostuumverhuurbedrijf, gelegen aan de Roode Steen 9, en het Grote Oost 3 en 5.Bouw Historische Reeks Hoorn Deel 15
(C.6 - BHRH - 1140)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 29,90)
Gerrit van der Neut & Astrid Brouwer   Zwaag, Sprint Print   (2004)   (ISBN [s.n.])  
Geschiedenis van het bejaardencentrum St Jozepark met vele krantenknipsels over dit gebouw en haar bewoners.
(C.6 - Neut - 1131)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Willeke Jeeninga   Hoorn, Publicatiestichting Bas Balthus   (2012)   (ISBN 9789076385075)  
Het Oostereiland in Hoorn - van Baggerbak tot Cultuureiland. Vooral bekend als gevangenis, maar in de loop der tijd verschillende functies bekleed. Naast de geschiedenis wordt ook gekeken naar het architectonische aspect van de gebouwen op het eiland, de archeologie die er heeft plaatsgevonden.Bouwhistorische Reeks Hoorn, Deel 16
(C.6 - BHRH - 1123)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 24,95)
Jos van der Lee, Christiaan Schrickx en Boudewijn van Langen   Hoorn : Intermaris Hoeksteen i.s.m. Stichting Bas Baltus   (2009)  
Noten en Bijlagen van de zeer uitgebreide geschiedkundige en in mindere mate bouwkundige verhandeling over het WeesHuys.Bouwhistorische Reeks Hoorn, Deel 16 (zie ID 877)
(C.6 - BHRH - 1101)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Laura Jonkhoff   Hoorn, Publicatiestichting Bas Balthus   (2012)   (ISBN 9789076385099)  
Een boek over het huis Nieuwstraat 18, Hoorn, aanvankelijk onderdeel van een klooster, later gebruikt als Kamer van de VOC en woonhuis van een aantal artsen. Geschiedenis van het pand en haar bewoners. Huizenreeks Hoorn Deel 5
(C.6 - HRH - 1095)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Anne M.C. van Wijngaarden   Wormer : Stichting Uitgeverij Noord-Holland   (2006)   (ISBN 9078381043)  
De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland
(C.6 - Wijn - 1067)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Jaap den Hertog   Bloemendaal : Stichting vrienden van de dorpskerk   (2011)   (ISBN 9789090260747)  
De ontstaansgeschiedenis van de dorpskerk te Bloemendaal en de betekenis van de gebrandschilderde ramen. Hoorn schonk in 1637 een mooi glasraam met het gemeentewapen en een tafereel, dat de slag op de Zuiderzee verbeeldt.
(C.6 - Hert - 1010)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Joost Buchner et al   Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus   (2010)   (ISBN 9789076385044)  
De hervormde kerk van Zwaag : de kerk, het dorp, de geschiedenis.Geschiedenis van de Pastorie de functie en de bewoners.Bouwhistorische Reeks Hoorn, Deel 14
(C.6 - BHRH - 978)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 24,95; zie Boekenpakket 5)
Amsterdam : ACTA, afdeling Communicatie   (2005)  
Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam opende een dependance in een oud pakhuis in Hoorn. Dit gebouw moest eerst wel gerestaureerd worden.
(C.6 - Acta - 895)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Edwin Hinfelaar et al.   Hoorn :   (2008)  
Totstandkoming en bedrijfsvoering van het Kerkelijk Centrum Het Octaaf in Hoorn.
(C.6 - Hinf - 884)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Jos van der Lee, Christiaan Schrickx en Boudewijn van Langen   Hoorn : Intermaris Hoeksteen i.s.m. Stichting Bas Baltus   (2009)  
't Wees Huys in Hoorn. Zeer uitgebreide geschiedkundige en in mindere mate bouwkundige verhandeling over het WeesHuys.Bouwhistorische Reeks Hoorn, Deel 13Notulen en bijlagen onder record nummer 1101
(C.6 - BHRH - 877)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 32,50; zie Boekenpakket 5)
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief