Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Gebouwen afzonderlijk (59)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Jos van der Lee, Christiaan Schrickx en Boudewijn van Langen   Hoorn : Intermaris Hoeksteen i.s.m. Stichting Bas Baltus   (2009)  
't Wees Huys in Hoorn. Zeer uitgebreide geschiedkundige en in mindere mate bouwkundige verhandeling over het WeesHuys.Bouwhistorische Reeks Hoorn, Deel 13Notulen en bijlagen onder record nummer 1101
(C.6 - BHRH - 00877)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 32,50; zie Boekenpakket 5)
Hans Ouwerkerk   Hoorn : Intermaris Hoeksteen   (2009)  
'T WeesHuys gerestaureerd : Kunst, cultuur en wonen in een bijzonder monument. Geschiedenis van het WeesHuis in woord en beeld gecombineerd met impressies
(C.6 - Ouwe - 00876)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Frank Wiggers   Hoorn, Frank Wiggers   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Geschiedenis van dit pand dat thans gymzaal is en gebruikt wordt door Showband Hoorn. In vroeger tijden werd het gebruikt door de twee schuttersverenigingen in Hoorn.
(C.6 - Wigg - 01141)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Handgeschreven beschrijving van de de in Augustus en September 1871 gesloopte Koepoort te Hoorn.Afschrift van manuscript door T.C. v.d. Herr, oprichter van den Provincialen Waterstaat gedat. 24 junij 1872
(C.6 - Renc - 01786)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Karin Lansdaal   [Hoorn : s.n.]   (1998)  
Werkstukje over de geschiedenis van het Catharinaklooster
(C.6 - Lans - 00142)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Hoorn : Stichting Netwerk   (2004)  
Geschiedenis van het vroegere schuttersonderkomen aan de Achterstraat te Hoorn, per 1 juni 2004 in gebruik door Stichting Netwerk.
(C.6 - Doel - 00248)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
S. de Jong   [S.l. : s.n.]   (1973)  
De Gebouwen van het St. Pietershof in Hoorn.  Geschiedenis en restauratie van het Sint Pietershof in Hoorn
(C.6 - Jong - 00103)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Willeke Jeeninga   Hoorn : Stichting Stadsherstel Hoorn   (1997)  
De Gekroonde Jaagschuit te Hoorn : handel in koffie, thee en tabak op het Breed. Publicatie over drie panden die met elkaar verbonden zijn. Het woonhuis Breed 40, het winkelpand Breed 38 en het pakhuis Achterom 102 - 104 geschiedenis van verschillende handelaren in koffie, thee en tabak.Bouwhistorische Reeks Hoorn 7
(C.6 - BHRH - 00123)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 17,50)
Joost Buchner et al   Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus   (2010)   (ISBN 9789076385044)  
De hervormde kerk van Zwaag : de kerk, het dorp, de geschiedenis.Geschiedenis van de Pastorie de functie en de bewoners.Bouwhistorische Reeks Hoorn, Deel 14
(C.6 - BHRH - 00978)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 24,95; zie Boekenpakket 5)
Laura Jonkhoff   Hoorn, Publicatiestichting Bas Balthus   (2015)   (ISBN 978-90-76385-16-7)  
De Jonge Winthont Grote Oost 38 te Hoorn Geschiedenis over het gebouw en zijn BewonersBouw Historische Reeks Hoorn Deel 6
(C.6 - HRH - 01466)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Willeke Jeeninga   Hoorn : Vereniging Oud Hoorn   (1995)  
De Lutherse Kerk te Hoorn. In 1769 kon in Hoorn, na jaren van voorbereiding, de nieuwe Lutherse Kerk ingewijd worden.Bouwhistorische Reeks Hoorn 6
(C.6 - BHRH - 00122)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 13,60)
Onderzoek: A. Boezaard, A. en J. van der Heijden   Hoorn : Stichting Stadsherstel Hoorn   (1993)  
De Mariakapel te Hoorn : Kloosterkapel, kogelbewaarplaats, kerk en kunstcentrum. De lange geschiedenis van de MariakapelBouwhistorische Reeks Hoorn 4
(C.6 - BHRH - 00120)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 24,50)
Laura Jonkhoff   Stichting Bas Baltus   (2018)   (ISBN 978-90-76385-23-5)  
De Michaël van Westerblokker, Kerk van Architect Theo Molkenboer aan de Hoofdstraat van Westerblokker en zijn nieuwe functie van bedrijfs- en kantoorruimte.Bouwhistorische Reeks Hoorn Deel 20Bijlage: Fotoboekje, St. Michaëlskerk 400 jaar Parochie
(C.6 - BHRH - 01658)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Willeke Jeeninga   Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Geschiedenis van de Ridderickhoffpanden in Hoorn genoemd aan Johan Ridderickhoff Kostuumverhuurbedrijf, gelegen aan de Roode Steen 9, en het Grote Oost 3 en 5.Bouw Historische Reeks Hoorn Deel 15
(C.6 - BHRH - 01140)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 29,90)
Laura Jonkhoff & Pieter Meijers   Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus   (2014)   (ISBN 9789076385143)  
De Waag van Hoorn, Geschiedenis van dit gebouw aan de Rode Steen.Bouwhistorische Reeks Hoorn - Deel 18
(C.6 - BHRH - 01458)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
S. Gerritsen   Archeologie West-Friesland   (2012)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Een Nieuwe Weg naar de Koepoort.Archeologisch onderzoek op het terrein tussen Achter de Vest 54 en 56 te Hoorn, West-Friesland. Rapport 45
(C.6 - WFAD-45 - 01144)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
drs. E.E. van de Hoek   Hoorn : Publicatiestichting Bas Baltus   (1999)  
Grote Oost 16 Onderzoek naar de geschiedenis en Bewoners van het pand (monument)Huizenreeks Hoorn Deel 2
(C.6 - HRH - 00097)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 6,80; zie Boekenpakket 6)
drs. E.E. van den Hoek   Hoorn : Publicatiestichting Bas Baltus   (1999)  
Grote Oost 58 Onderzoek naar de geschiedenis en Bewoners van het pand (monument)Huizenreeks Hoorn Deel 3
(C.6 - HRH - 00098)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 6,80; zie Boekenpakket 6)
Willeke Jeeninga   Hoorn : Publicatiestichting Bas Baltus   (2000)  
Grote Oost 7 te Hoorn, Geschiedenis over de bouw en de bewoners van het pand Grote Oost 7, (monument)Huizenreeks Hoorn Deel 4
(C.6 - HRH - 00099)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 6,80; zie Boekenpakket 6)
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2012)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Het Armenhuis van Westerblokker. Archeologisch onderzoek op het perceel Westerblokker 74, gemeente Hoorn Rapport 42
(C.6 - WFAD-42 - 01143)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief