Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Reisverslagen (1)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Het model voor den UItgever: December 1951   (1951)  
Waer in verhaelt wort sijn droevige Schip-breucke,sijn ellende op 't wrack, en sijn blijde verlossinge.Met noch eenighe gedenckweerdige Historien.Alles waerdigh om te lesen.Den 7. Mey in 't jaer 1639. ben ick DIRCK ALBERTSZ. RAVEN, voor COMMANDEUR met het schip SPITSBERGEN,... lees verder >>
(C.8 - - 01532)     Cultuur: Reisverslagen
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.50 MB - Opent in nieuw venster)
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief