Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Sociaal en economie (128)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Meta Bison   Beverwijk : Veilingorganistie voor Noord-Holland   (1987)   (ISBN 9090013601)  
Over de geschiedenis van 32 opgeheven en 5 nog bestaande veilingen voor groenten en fruit in Noord-Holland
(G.1 - Biso - 00531)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Hans Moolenbel   Rabobank West-Friesland   (2017)   (ISBN 978-90-9030039-9)  
120 Jaar Rabobank West-Friesland. Van 40 Boerencoöperaties naar een Bank voor Iedereen.
(G.1 - Mool - 01641)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Aan het begin van de twintigste eeuw was er nog nauwelijks sprake van enige bescherming voor arbeiders. Daar is mede door de vakbeweging verandering in gekomen.
(G.1 - FNV - 00246)     Geschiedenis: Sociaal en economie
K. Komen   Dienst Sociale Werkvoorziening   (1979)  
25 jaar Dienst Sociale Werkvoorziening in Westfriesland. Beschrijving van de dienst met betrekking tot Organisatie en Werkenden in de Sociale Voorziening en afdelingen van de dienst.
(G.1 - DSWV - 01769)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Hans Koolwijk   Alkmaar : De Alk   (1972)   (ISBN 9060136330)  
Geschiedenis van de kaashandel en de kaasdragersgilden in Alkmaar
(G.1 - Kool - 00228)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Ilhan Karacay   Stichting Dunya   (2012)   (ISBN 9789090270791)  
Verschillende aspecten van de 400-jarige betrekkingen tussen Nederland en Turkije worden onder de loep genomen.
(G.1 - Kara - 01125)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Peter Karsten   Blokker ; Karsten Horeca Groothandel   (2003)  
Geschiedenis van de firma Karsten in Blokker n.a.v. het 60-jarig jubileum
(G.1 - Kars - 00533)     Geschiedenis: Sociaal en economie
A.W. Seuren   Avenhorn : A en O   (1964)  
Gedenkboek over de periode 1902-1964 van de Coöperatieve Land-, Tuinbouw- en Marktvereniging Avenhorn en Omstreken (A en O).
(G.1 - Seur - 00856)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Adresboek met adressen van particulieren en bedrijven. Tevens bevat de gids informatie over de gemeenten.Bevat veel advertenties van bedrijven en winkels.Bij de particulieren wordt het beroep vermeld.
(G.1 - Adre - 00262)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Hans Moolenbel   [S.l.] : Rabobank Westfriesland-Oost   ( 1998)   (ISBN 9090112839)  
100 jaar Rabobank Westfriesland-oost
(G.1 - Mool - 00526)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Diederik Aten   Hilversum : Verloren   (1995)   (ISBN 9065503927)  
Onderzoek naar de economische en politieke geschiedenis van het Noorderkwartier, waarvan Hoorn deel uitmaakt.
(G.1 - Aten - 00468)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Vivian Oei   Fotoshop Blurb   (2015)  
Antiquariaat De Boekenkist.Overzicht in Beeld (foto overzicht) en Samenstelling van Boeken, Prenten & Cartografiealsmede winkel oprichting en bouw in Hoorn 2014-2015
(G.1 - Oei - 01771)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Redactie: drs. R.P. Zijp, Dirk Damsma, dr. P.C. van Royen ... [et al]   Enkhuizen : Rijksmuseum Zuiderzeemuseum ; Zutphen : De Walburg Pers   (1989)   (ISBN 9060116666)  
Barre Tijden :  crisis en sociale politiek  rondom de Zuiderzee, 1650 - 1850. In de loop van de zeventiende eeuw holden de economische activiteiten in een aantal Zuiderzeeplaatsen achteruit. Wat hebben de stedelijke autoriteiten gedaan om de gevolgen van deze neergang te verzachten?
(G.1 - Barr - 00500)     Geschiedenis: Sociaal en economie
ing. N.J. Groot ; prof.dr.ir. J.G. Wissema dr. L. Euser.   Hoorn : Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland en Waterland   (1988)  
Verschenen n.a.v. het 100-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland en Waterland.
(G.1 - Groo - 00480)     Geschiedenis: Sociaal en economie
[redactie] J.M. van Marrewijk   Haarlem : Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB   (1991)   (ISBN 9080079111)  
Beschrijving geschiedienis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB voor noord- en Zuid Holland over de periode 1915-1945.
(G.1 - Marr - 01011)     Geschiedenis: Sociaal en economie
[redactie] J.M. van Marrewijk   Haarlem : Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB   (1992)   (ISBN 908007912x)  
Beschrijving geschiedienis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB voor noord- en Zuid Holland over de periode 1945-1990.
(G.1 - Marr - 01012)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Maarten Timmer   Zwolle : Waanders   (2011)   (ISBN 9789040086663)  
Bespreking van de ontwikkeling van en onderzoek naar de bloembollenteelt. aan de orde komen ook de vele facetten van de bloembollenhandel.
(G.1 - WFHR - 00982)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Venhuizen : Brandwaarborg-Mij. ' De Eendracht'   (1952)  
Compilatie over ontstaan en groei van Brandverzekering-Maatschappij "De Eendracht" NV te Venhuizen bij het 50 jarig bestaan van 1902 tot 1952
(G.1 - Bran - 00693)     Geschiedenis: Sociaal en economie
J.Th.R. van Greevenbroek   Haarlem : Fibula-Van Dishoeck   (1981)   (ISBN 9022837513)  
Geschiedenis van de Bank van Lening te Haarlem
(G.1 - Gree - 00605)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Wil Schackmann   Amsterdam, Van Gennep   (2013)   (ISBN 9789461642158)  
De Ommerschans was een kolonie voor bedelaars in Overijssel. Ook vanuit de Hoornse bedelaarskolonie op het Oostereiland werden bedelaars 'opgezonden' naar de Ommerschans. Zie verder ook 'De Proefkolonie' (rec. nr. 984).
(G.1 - Scha - 00018)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief