Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Sociaal en economie (141)   Gesorteerd op: Auteur

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

1902-2002 : 100 jaar Vakbeweging Afdeling Hoorn e.o.
Aan het begin van de twintigste eeuw was er nog nauwelijks sprake van enige bescherming voor arbeiders. Daar is mede door de vakbeweging verandering in gekomen.
(G.1 - FNV - 00246)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Adresboek van Hoorn 1949 annex de gemeenten Avenhorn, Berkhout, Blokker, Hoogwoud,  Nibbixwoud, Schellinkhout, Westwoud, Wognum en Wijdenes
Adresboek met adressen van particulieren en bedrijven. Tevens bevat de gids informatie over de gemeenten.Bevat veel advertenties van bedrijven en winkels.Bij de particulieren wordt het beroep vermeld.
(G.1 - Adre - 00262)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Brandverzekering-Maatschappij
Venhuizen : Brandwaarborg-Mij. ' De Eendracht'   (1952)  
Compilatie over ontstaan en groei van Brandverzekering-Maatschappij "De Eendracht" NV te Venhuizen bij het 50 jarig bestaan van 1902 tot 1952
(G.1 - Bran - 00693)     Geschiedenis: Sociaal en economie
De weldadigheid, Nederlandsche volksdeugd
J. Vermande, Hoorn   (1817)  
Dichtstuk voorgelezen in het departement Hoorn der Maatschap tot nut van 't algemeen op den 7 januari 1817 door J.J. van HoutenJa, Nederland! Ik juich! 'k ben op uw grond geboren,Uw grond, een' nietig' stip, op 's werelds kaart verloren;Dat edel plekje... lees verder >>
(G.1 - - 01535)     Geschiedenis: Sociaal en economie
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.06 MB - Opent in nieuw venster)
Economisch historisch jaarboek
Den Haag : Martinus Nijhoff   (1924)  
Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland gebundeld door de vereniging "Het Nederlandsch Economisch-Historisch archief" Met o.a. een hoofdstuk gewijd aan een Hoornsch koopmansboek uit de tweede helft van de vijftiende eeuw.
(G.1 - Econ - 00869)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Intermaris Maakt het verschil : Visienota 2002 - 2007
Hoorn : Intermaris Woondiensten   (2002)  
Intermaris Maakt het verschil : Visienota 2002 - 2007. Uiteenzetting van de ambities en idealen van Intermaris.
(G.1 - Inte - 00111)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Lodewijk de Geer - Eene bijdrage tot de handelsgeschiedenis van Amsterdam, in de zeventiende eeuw
Geschiedenis van Lodewijk de Geer, handelaar die vanuit het zeventiende-eeuwse Amsterdam opereerde.
(G.1 - Geer - 01046)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Onderzoek Sanering Binnenstad Hoorn : een programma van de eisen met betrekking tot de sanering van de binnenstad
Een programma van de eisen met betrekking tot de sanering van de binnenstad
(G.1 - Onde - 00560)     Geschiedenis: Sociaal en economie
R.K. Vormingscentrum Dijk en Duin
[Hoorn] : Dijk_en_Duin   (1955 - 1985)  
Dossier over de geschiedenis van het Vormingscentrum Dijk & Duin.
(G.1 - Dijk - 00283)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Rapport inzake de Huisvesting van Krotbewoners
Amsterdam; [S.I.]   (1932)   (ISBN [s.n.])  
Rapport van een commissie die onderzoek heeft gedaan naar dit onderwerp.
(G.1 - Rapp - 00306)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Statuten vereeniging 'Het Werkhuis' te Hoorn
Gedrukt bij: Geerts & Kops, Hoorn   (1895)  
ARTIKEL 1.Te Hoorn wordt, als onderdeel der commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen, opgericht eene vereeniging tot werkverschaffing, onder den naam van Het Werkhuis.ART. 2.Zij tracht dit doel te bereiken door verschaffing van werk tegen... lees verder >>
(G.1 - - 01534)     Geschiedenis: Sociaal en economie
pdf Bekijk of download de PDF versie (934.63 KB - Opent in nieuw venster)
Vijfentwintig jaar VHC  1945-1970
Hoorn : Stichting de Vrije Hoornse Courant   (1970)  
Vijfentwintig jaar VHC 1945-1970    Uitgave n.a.v. 25-jarig bestaan van de Vrije Hoornse Courant.
(G.1 - Vijf - 00245)     Geschiedenis: Sociaal en economie
pdf Bekijk of download de PDF versie (32.46 MB - Opent in nieuw venster)
Vraagbaak Hoorn
Hoorn, [?]   (1949)  
Adressen van diverse instanties en winkels in Hoorn
(G.1 - Vraa - 01253)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Gids voor Hoorn
A Erftemeijer, H Krijgsman, Th Peerdeman, Tj Swierstra   Hoorn : Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer en Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland   ([?])   (ISBN [s.n.])  
Informatie voor inwoners van Hoorn
(G.1 - Erft - 00569)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Zuiderzeesteden : Enkhuizen, Hoorn, Muiden en Harderwijk in de eerste helft van de negentiende eeuw
A. Doedens [... et al]   Amsterdam :V.U.Boekhandel/Uitgeverij b.v.   (1984)   (ISBN 9062561152)  
Standaardwerk met een hoofdstuk over de geschiedenis van de Armenzorg en sociale controle te Hoorn tussen 1870 en 1914.
(G.1 - Zuid - 00475)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Werken over de grens. 350 Jaar geld verdienen in het buitenland.
A. Eiynck... [et al.; red. H Mertens-Westphalen... et al.; foto's Gerrit Oosterveen... et al.]   Assen, Provinciaal Museum van Drenthe   (1993)   (ISBN 9070884534)  
Door de jaren heen hebben vele Nederlanders in Duitsland en vele Duitsers in Nederland gewerkt.
(G.1 - Werk - 00680)     Geschiedenis: Sociaal en economie
De meisjes van Bontekoe en andere vrouwen uit de Hoornse geschiedenis van 1385 tot 1795
A. Keddeman en S. Verdonk, S.   [S.l. : s.n.]   (1985)  
De meisjes van Bontekoe en andere vrouwen uit de Hoornse geschiedenis van 1385 tot 1795. Onderzoekje door de Hoornse vrouwenboekwinkel KA over de vrouwengescghiedenis van Hoorn. Aandacht voor het st. Agnietenklooster, de vrouwen tijdens de VOC-periode en de rol van de vrouw in de armenzorg.
(G.1 - Kedd - 00312)     Geschiedenis: Sociaal en economie
De Hartslag van het Leven
A. Th. van Deursen   Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker   (1996)   (ISBN 9035117808)  
Verschillende artikelen over de Republiek der Verenigde Nederlanden, veelal over waarden en normen in het dagelijks leven.
(G.1 - Deur - 01255)     Geschiedenis: Sociaal en economie
A en O in 't goud
A.W. Seuren   Avenhorn : A en O   (1964)  
Gedenkboek over de periode 1902-1964 van de Coöperatieve Land-, Tuinbouw- en Marktvereniging Avenhorn en Omstreken (A en O).
(G.1 - Seur - 00856)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Hard van binnen, rond van fatsoen
Aad Vernooij   [S.l.] : Het Nederlandse Zuivelbureau   (1994)   (ISBN 9066113332)  
Kaas en de geschiedenis van de Nederlandse kaascultuur
(G.1 - Vern - 00393)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief