Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Recht en bestuur (79)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

K.W.J. Bossaers   Den Haag : Stichting Hollands Historische Reeks   (1996)  
'Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen' : bestuur en bestuurders van het noorderkwartier in de acttiende eeuw.. Welke personen maakten deel uit van het stedelijke regentenpatriciaat? Hoe leefden en werkten zij?
(G.10 - Boss - 00471)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Wim Jurg, Huib Korsman   Alkmaar: Arrondissementsrechtbank   (1993)   (ISBN 9090059814)  
Naast de geschiedenis van de rechtbank, ook aandacht voor de algemene geschiedenis van de rechtspraak.
(G.10 - Jurg - 00590)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Hans Regter   Koopmans drukkerij BV   (2018)  
400 Jaar Regenten in het Sint-Pietershof 1618 - 2018 Overzicht en Uitleg van het Sint-Pietershof met de Bestuurders en Regenten. Alsmede de Neven functies van de Bestuurders en Regenten waaronder Burgemeesters en Schepenen en Hoofden van Vroedschappen
(G.10 - Regt - 01718)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Mr B.R. Canneman   (1957)  
1) Rede, gehouden door burgemeester Canneman op 26 maart 1957 ter herdenking van 600 jaar stadsrechten 2) Boekje bij de expositie ter herdenking van de verlening van het Poortrecht aan Hoorn op 26 maart 1357.
(G.10 - Cann - 01192)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Trudy van Wijk   Gorinchem : Narratio   (2008)   (ISBN 9789052639741)  
Biografie van Alle Klaver (1878-1932), remonstrants protestant en veelzijdig man, die het laatste deel van zijn leven in Hoorn woonde en werkte. Hij was voorstander van gelijke rechten voor vrouwen en lid van de vrijmetselaars en Rein Leven-beweging.
(G.10 - Wijk - 01094)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Mr. J.H.A.C. Schrijvers   Haarlem : H. Stam N.V.   (1960)  
Staatsrecht in Nederland.
(G.10 - Schr - 00376)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Hoorn : Gemeente Hoorn   (2003)  
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 01288)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Hoorn : Gemeente Hoorn   (2004)  
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 01289)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Hoorn : Gemeente Hoorn   (2005)  
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 01290)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Hoorn : Gemeente Hoorn   (2006)  
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 00343)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Hoorn : Gemeente Hoorn   (2007)  
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 01291)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Hoorn : Gemeente Hoorn   (2008)  
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 01292)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Hoorn : Gemeente Hoorn   (2009)  
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 01293)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Hoorn : Gemeente Hoorn   (2010)  
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 01294)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Paul Knevel   Hilversum : Verloren ; Historische Vereniging Holland   (1994)   (ISBN 9070403366)  
Burgers in het geweer : de schutterijen in Holland, 1550-1700
(G.10 - Knev - 00987)     Geschiedenis: Recht en bestuur
S. Faber et al   Hilversum : Verloren ; Historische Vereniging Holland   (1989)   (ISBN 9070403234)  
(G.10 - Fabe - 00985)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Th. van Riemsdijk   Den Haag, Martinus Nijhoff   (1885)  
Bijdrage tot de kennis van het archief van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden.
(G.10 - Riem - 01193)     Geschiedenis: Recht en bestuur
drs. Tj.P.J. Talsma   Waarland : Drukkerij Gerja   (1986)  
De Tweede-Kamervertegenwoordiging uit het noordelijk deel van Noord-Holland tussen 1840 en 1870.
(G.10 - Tals - 00896)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Fred Soeteman ; Illustraties van Chris Roodbeen   [S.l.] : Verse Hoeven   (2000)   (ISBN 9075703562)  
Waargebeurde geschiedenissen waarbij in de daaropvolgende arresten juridische leerstukken verduidelijkt zijn.
(G.10 - Soet - 00394)     Geschiedenis: Recht en bestuur
S.J. Fockema Andreae   Amsterdam : N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij   (1969)  
Beeldvorming van het openbare leven en van de vervulling van de publieke functies in de Republiek van de Verenigde Nederlanden.
(G.10 - Fock - 00854)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief