Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Archeologie (40)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Michiel H. Bartels   Stichting Archeologie West-Friesland   (2016)   (ISBN 978-90-816452-0-1)  
Dwars door de Dijk, Archeologie en Geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen.Deel 1 t/m 3 beschrijvingen, Deel 4 kaartbladen
(G.12 - Bart - 1505)     Geschiedenis: Archeologie
Archeologie West-Friesland   Archeologie West-Friesland Hoorn  
Archeologie in West-Friesland,1. Gem. Enkhuizen Schatten uit het Riool2. Gem. Drechterland Zoute inlaat in een zoete polder3. Gem. Drechterland Welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellnkhout4. Gem. Stedebroek 4000 jaar verleden onder Bovenkarspels Postkantoor5. Gem.... lees verder >>
(G.12 - ARWF - 1503)     Geschiedenis: Archeologie
Haarlem, Provincie Noord-Holland   (2012/2013)  
Jaarboek over archeologische vondsten in Noord-Holland.
(G.12 - AKNH - 1438)     Geschiedenis: Archeologie
Marleen Weel - Fotografie Walter Lensink   Hoorn, Poldervondsten   (2014)   (ISBN 978909081706346)  
Martien Weel (1935-2011), amateurarcheoloog, legde al rond 1950 de basis voor zijn eigen collectie bodemvondsten en was vervolgens decennialang actief.
(G.12 - Weel - 1412)     Geschiedenis: Archeologie
S. Gerritsen, M Kossen, Y Meijer & MH Bartels   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2012)  
De archeologisch begeleiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het onderdeel Zuiderdijk in de gemeentes Drechterland en Hoorn
(G.12 - Gerr - 1174)     Geschiedenis: Archeologie
Christiaan Schrickx & Dieuwertje Duijn   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2012)  
Archeologische vondsten van Turks en Perzisch aardewerk uit de Gouden Eeuw in Hoorn en Enkhuizen.
(G.12 - Schr - 1173)     Geschiedenis: Archeologie
Floor Schinning   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2012)  
Voordat de prehistorische bewoners uit West-Friesland ijzeren gereedschap kenden, gebruikten zij vuurstenen werktuigen. Vele hiervan zijn bij opgravingen aan het licht gekomen.
(G.12 - Schi - 1172)     Geschiedenis: Archeologie
Carla Soonius   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2012)  
Bij opgravingen bij Kadijken, Noord Enkhuizen, kwamen verschillende vondsten uit de Bronstijd aan het licht.
(G.12 - Soon - 1171)     Geschiedenis: Archeologie
Carla Soonius   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2012)   (ISBN [s.n.])  
Nabij Aartswoud zijn verrassend goed geconserveerde archeologische vondsten uit de steentijd gedaan.
(G.12 - Soon - 1170)     Geschiedenis: Archeologie
Michiel Bartels & Yolande Meijer   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Bij opgravingen onder het oude Postkantoor van Bovenkarspel werden archeologische vondsten gedaan uit verschillende periodes, van de bronstijd tot de vorige eeuw.
(G.12 - Bart - 1169)     Geschiedenis: Archeologie
Christiaan Schrickx   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Uit verschillende bronnen bleek dat er bij Schellinkhout buitendijks werd gebouwd. Pas recentelijk werden hier opgravingen gedaan.
(G.12 - Schr - 1168)     Geschiedenis: Archeologie
Michiel Bartels   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2011)  
In 2011 ontstond de mogelijkheid de inlaat in de Westfriese omringdijk archeologisch te onderzoeken.
(G.12 - Bart - 1167)     Geschiedenis: Archeologie
Dieuwertje M. Duijn   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Tijdens werkzaamheden aan de riolering in Enkhuizen kwamen vele archeologische vondsten aan het licht.
(G.12 - Duij - 1166)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx en Y. Meijer   Hoorn : Bureau Erfgoed, Archeologie   (2010)  
(G.12 - ADH-23 - 1044)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Hoorn : Bureau Erfgoed, Archeologie   (2011)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
(G.12 - ADH-22 - 1043)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx en D.M. Duijn   Hoorn : Bureau Erfgoed, Archeologie   (2010)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
(G.12 - ADH-20 - 1042)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-19 - 1041)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Hoorn : Bureau Erfgoed, Archeologie   (2010)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
(G.12 - ADH-18 - 1040)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Hoorn : Bureau Erfgoed, Archeologie   (2009)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
(G.12 - ADH-16 - 1038)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-15 - 1037)     Geschiedenis: Archeologie
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief