Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Archeologie (59)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

(G.12 - Modd - 00666)     Geschiedenis: Archeologie
Carla Soonius   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2012)   (ISBN [s.n.])  
Nabij Aartswoud zijn verrassend goed geconserveerde archeologische vondsten uit de steentijd gedaan.
(G.12 - Soon - 01170)     Geschiedenis: Archeologie
S. Gerritsen, M Kossen, Y Meijer & MH Bartels   Archeologie West-Friesland   (2013)  
Acht eeuwen wonen, werken, bouwen en sterven aan de Westfriese Omringdijk.De archeologisch begeleiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het onderdeel Zuiderdijk in de gemeentes Drechterland en HoornVeldonderzoek fase 2, Deelrapport 3Rapport 44
(G.12 - WFAD-44 - 01174)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Hoorn : Bureau Erfgoed, Archeologie   (2010)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Achterom 19-21. Archeologische waarneming op het parkeerterrein van de voormalige St. Jozefschool aan het Achterom in Hoorn Rapport 18
(G.12 - WFAD-18 - 01040)     Geschiedenis: Archeologie
Archeologie West-Friesland   Archeologie West-Friesland Hoorn  
Archeologie in West-Friesland,1. Gem. Enkhuizen Schatten uit het Riool2. Gem. Drechterland Zoute inlaat in een zoete polder3. Gem. Drechterland Welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellnkhout4. Gem. Stedebroek 4000 jaar verleden onder Bovenkarspels Postkantoor5. Gem.... lees verder >>
(G.12 - ARWF - 01503)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2009)   (ISBN 978-90-78701-11-8)  
Archeologisch onderzoek op het perceel Dorpsstraat 186 in Zwaag Rapport 13
(G.12 - WFAD-13 - 01035)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2019)   (ISBN ISSN 2665-9387)  
Archeologische Begeleiding in de Tuin achter Gouw 7Archeologisch Onderzoek en Begeleiding t.b.v. de Nieuwbouw aan de westzijde van de tuin. Rapport 133
(G.12 - WFAD-133 - 01742)     Geschiedenis: Archeologie
Chrisitiaan Schrickx   Uitgeverij Verloren Hilversum   (2015)   (ISBN 978-90-8704-533-3)  
Een Historische en Archeologische studie naar de ontwikkeling van een Vrouwenklooster in het buitengebied van Hoorn 1475 -1572
(G.12 - Schr - 00057)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2009)  
Bewoning aan de Achterstraat.Archeologisch onderzoek op het perceel Achterstraat 19-21 te Hoorn Rapport 10
(G.12 - WFAD-10 - 01745)     Geschiedenis: Archeologie
Bewoning aan de Achterstraat. Archeologisch onderzoek op het perceel Achterstraat 19-21 te Hoorn Rapport 10
(G.12 - WFAD-10 - 01032)     Geschiedenis: Archeologie
Bewoningssporen vanaf de 12e eeuw aan de Dorpsstraat van Zwaag (gemeente Hoorn).De opgraving op het perceel Dorpsstraat 66 Rapport 5
(G.12 - WFAD-5 - 01026)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2009)   (ISBN 978-90-78701-13-2)  
Buitenvreugd aan de Koepoortsweg : Archeologisch onderzoek op het perceel Koepoortsweg 73 in Hoorn Rapport 14
(G.12 - WFAD-14 - 01036)     Geschiedenis: Archeologie
Haarlem, Provincie Noord-Holland   (2012/2013)  
Jaarboek over archeologische vondsten in Noord-Holland.
(G.12 - AKNH - 01438)     Geschiedenis: Archeologie
H. Huisman   Archeologie West-Friesland   (2018)   (ISBN ISSN 2468-3280)  
De Stenen van de Markermeerdijk. Inventarisatie en Herkomst van Gesteentesoorten in de Dijktaluds van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam. Notities 37
(G.12 - WFAD-N37 - 01717)     Geschiedenis: Archeologie
Michiel H. Bartels   Stichting Archeologie West-Friesland   (2016)   (ISBN 978-90-816452-0-1)  
Dwars door de Dijk, Archeologie en Geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen.Deel 1 t/m 3 beschrijvingen, Deel 4 kaartbladen
(G.12 - Bart - 01505)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2009)   (ISBN 978-90-78701-12-5)  
Een 12de-eeuwse Huisterp. Archeologisch onderzoek op het perceel Dorpsstraat 294 in Zwaag Rapport 12
(G.12 - WFAD-12 - 01747)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2009)   (ISBN 978-90-78701-12-5)  
Een 12de-eeuwse huisterp.Archeologisch onderzoek op het perceel Dorpsstraat 294 in Zwaag Rapport 12
(G.12 - WFAD-12 - 01034)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2014)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Een 16de- eeuwse muur tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort.Archeologisch begeleiding van de Vervanging van de Kademuur van het Stenen Hoofd in Hoorn Rapport 63
(G.12 - WFAD-63 - 01690)     Geschiedenis: Archeologie
D. M. Duijn   Archeologie West-Friesland   (2013)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Een 17de-eeuwse Stolpboerderij uit de Grond.Archeologisch onderzoek langs de Bangert in Zwaag, gemeente Hoorn. Rapport 57
(G.12 - WFAD-57 - 01687)     Geschiedenis: Archeologie
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2009)   (ISBN 978-90-78701-08-8)  
Een erf tussen de Gouw en de Ramen. Archeologisch onderzoek naar een erf achter Gouw 13-17 te Hoorn Rapport 9
(G.12 - WFAD-9 - 01744)     Geschiedenis: Archeologie
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief